Lunos ventilation. Balanserad & decentraliserad ventilation med värmeåtervinning

Med Lunos ventilation får du en bättre hälsa med god ventilation. Dålig inomhusluft kan leda till trötthet, huvudvärk mm som sedan leder till sämre koncentrations- och aktivitets- o arbetsförmåga. Huset bibehålls längre, m a o hållbart byggande. Risk för mögel- o fuktskador minskar o med det sparar man in på renoveringskostnader inför framtiden.