• Radon gränsvärde Radon – gränsvärde för småhusägare

  Radon – gränsvärde för småhusägare I Sverige har vi ett radon gränsvärde på 200 Bq/m³ (bequerel), vid nyproduktion. Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. För befintliga bostäder och lokaler är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus som styr med ett riktvärde på 200 Bq/m³. Regelverk Strålskyddsmyndigheten har som samordnande myndighet tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, […]

  Continue Reading
 • Blåbetong , byggradon Vad är blåbetong? Stor guide

  Vad är blåbetong? Stor guide Blåbetong är ett byggnadsmaterial som användes från 1929 och fram till slutet av 70-talet. I blåbetongen finns Radium som när det sönderfaller bildar radongas. Radongas är mycket lättflyktig och på så sätt blir det Radon i huset. Blåbetongens historia Blåbetong eller blå lättbetong är en form av gasbetong. Gasbetong tillverkas […]

  Continue Reading
 • Homee med 1 st styrmodul, EnOcean LUNOS i Homee – appen för smarta hem

  LUNOS i Homee – appen för smarta hem Smarta hem funktioner efterfrågas allt mer. Larm, belysning och värme är några vanliga exempel. Samtidigt vill leverantörer kunna erbjuda smarta hemlösningar med sin produkt tex en hushållsmaskin eller badrumsfläkt, även om behovet inte alltid är solklart. Lunos har valt att se ventilationslösning som en del av ett […]

  Continue Reading
 • Villaområde med risk för radon i hus Radon i hus? Så får du bort radonet och säkrar din hälsa

  Radon i hus? Så får du bort radonet och säkrar din hälsa Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas vars förekomst ökar risken för lungcancer. Radonsanering sker på olika sätt beroende på radonkällan. Men hur vet man om det finns Radon i hus? Vi går igenom hur du går tillväga Radon i hus, vad […]

  Continue Reading
 • Hotellbygge vid Kukkolaforsen i Tornedalen

  Hotellbygge vid Kukkolaforsen i Tornedalen   Vi på Energy Building är väldigt glad att fått förtroendet att leverera ventilation till de 16 st nya hotellrummen som nu byggs på Kukkolaforsen Turist & Konferens. Bygglovet beviljades i april och i december kommer de första gästerna. En viktig faktor vid val av ventilationen var att rummen styrs […]

  Continue Reading
 • Radonbidrag - så får du pengar till en radonsanering stefgför steg Radonbidrag – så får du pengar till en radonsanering. Steg för steg

  Radonbidrag – så får du pengar till en radonsanering. Steg för steg Fram till 2014 kunde radonbidrag sökas av småhusägare för radonsanering. Från den 1 juli 2018 finns åter möjligheten att söka bidrag för radonsanering. Bakgrunden är EU:s nya strålskyddsdirektiv som ställer skärpta krav på medlemsländerna att vidta åtgärder mot radon på arbetsplatser och i […]

  Continue Reading
 • NNE med Energy Building NNE Del 5 – Näranollenergikrav påverkar bostadsbristen

  Välkommen till NNE Del 5 – sista delen   Innebär hårdare krav färre nya hus? (Del 1, ”Bakgrunden till näranollenergi” hittar du här >>) (Del 2, ”Ordlista och formelförklaring för näranollenergihus” hittar du här >>) (Del 3, ”Ny teknik och nya kostnader” hittar du här >>) (Del 4, ”Konsekvenserna för inomhusmiljön” hittar du här >>) […]

  Continue Reading
 • Nostalgigården med Energy Buildings decentraliserade ventilation Effektiv nyproduktion med decentraliserad ventilation

  BRF Nostalgigården – Effektiv nyproduktion med decentraliserad ventilation från Energy Building!   I december 2017 stod BRF Nostalgigården klart för inflyttning. Moderna och vackra lägenheter med solid struktur och omfattande komfortval stod och väntade lägenheternas första ägare. Vi har följt hela projektet Projektbeskrivning av decentraliserad bostadsventilation – vid nyproduktion av BRF Nostalgigården. som ett exempel på effektiv […]

  Continue Reading
 • Kåseberga Hotell & Spa Energy Building Kåseberga Gårdshotell med ventilation från Energy Building

  Nytt gårdshotell vid Ales stenar!   Kåseberga Gårdshotell och Spa blir ett ytterst välkommet tillskott på Österlen . Det lilla skånska fiskeläget Kåseberga har 150 invånare, men orten hade nästan 1 miljon besökare under 2016! Gårdshotellet byggs med modern teknik och decentraliserad ventilation i en anrik skånsk stil på kort promenadavstånd från Sveriges största skeppssättning, Ales […]

  Continue Reading
 • Badrumsnyhet – Silvento får nytt fläkthus

  Badrumsfläkten LUNOS Silvento får ett nytt fläkthus   Badrumsnyhet: LUNOS har sålt sin Silventofläkt sedan början av 1960-talet. Den utvecklas fortlöpande vilket förklarar varför den alltid varit av toppklass. Nu introduceras ett nytt och mer lättinstallerat fläkthus.   Vad innebär det nya huset Det nya huset för inbyggnad har en flexibel lösning för anslutning så […]

  Continue Reading
 • Fläkt på LUNOS E2 hos Energy Building Ett plötsligt supportärende

  Varför slutade ventilationen fungera..?   Detta är berättelsen om ett verkligt supportärende vi hade förra året – som handlar om ett av våra decentrala ventilationssystem i en bostad.   Energy Building har levererat mer än 5 500 enheter av LUNOS E2 sedan företaget blev representant för ventilationstillverkaren LUNOS 2011. Att systemet är driftsäkert har vi förstått […]

  Continue Reading
 • Poängsystem för friskare fastighetsmiljöer Energy Building Nytt poängsystem för friskare fastighetsmiljöer

  Mer grönt är poängen   Poängsystem för friskare fastighetsmiljöer genom att göra dem grönare har sin grund i 30 år av forskning vid SLU Alnarp. Man har identifierat 8 faktorer som har positiv inverkan på människors mående och förmåga.   Poängsystemets bakgrund   Det finns olika certifieringssystem för byggnader idag inom energiförbrukning och klimatpåverkan. Men […]

  Continue Reading
 • NNE med Energy Building NNE Del 4 – Konsekvenserna för inomhusmiljön

  Välkommen till NNE Del 4   Vad händer med inomhusmiljön i ett lågenergihus?   NNE del 4 tar upp konsekvenserna som skärpta energikrav kan få och den avser effekten på de nya byggnadernas egenskaper gällande inomhusmiljö: luft, ljus och ljud. Till stor del är texten hämtad direkt från Boverkets och Energimyndighetens förslag till svensk tillämpning […]

  Continue Reading
 • Fastighet2018 och Energy Building Energy Building turnerar med Fastighet2018

  Hur når man de som är engagerade i befintliga flerbostadshus?   På fastighetsmässor givetvis! Energy Building turnerar med Fastighet2018 som vänder sig just till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och fastighetsförvaltare runt om i Sverige. På dessa minimässor kommer vi sprida budskapet om att vi har marknadens mest lättinstallerade ventilation för befintliga flerbostadshus.      Hur fungerar Fastighet2018? […]

  Continue Reading
 • Energy Building på Nordbygg 2018 Energy Building summerar NordBygg 2018

  Energy Building summerar NordBygg 2018 En succémässig upplevelse!   För tredje gången har Energy Building deltagit på NordBygg – nordens största byggmässa. Vårt deltagande denna gång säger oss att intresset för decentraliserad bostadsventilation aldrig varit större, men också att många företag fortfarande är omedvetna om denna effektiva systemlösning. Bildkollage: Stora entrén, mässöversikt, transparent fikapaus Teamet […]

  Continue Reading
 • Se filmen om en innovativ hustillverkare

  Film om hustillverkare som väljer innovativ ventilation   Detta är filmen om en hustillverkares satsning på husköpare som var intresserade av lågenergihus. Tanken var  att erbjuda arkitektritade hus som folk ville bo i, byggda och fyllda med teknik som gör det både enkelt och billigt att bo.   ”Världen förändras och utvecklas.  Det enda man […]

  Continue Reading
 • Ägare av decentraliserad ventilation Ägare av decentraliserad ventilation sedan 2011

  Hur är en bostad med decentraliserad ventilation?   Många undrar hur det är att vara ägare av decentraliserad ventilation. Frågor som ”hur fungerar det?”, ”håller det i längden?”, ”vad är fördelarna?” ställs ofta. Detta trots att systemet faktiskt har installerats i tusentals svenska bostäder sedan 2011. Vi har pratat med ägaren till det hus som […]

  Continue Reading
 • NNE med Energy Building NNE Del 3 – Ny teknik och nya kostnader

  Välkommen till NNE Del 3 Teknikskattning och Kostnadsökning (Del 1, ”Bakgrunden till näranollenergi” hittar du här >>) (Del 2, ”Ordlista och formelförklaring för näranollenergihus” hittar du här >>)   NNE del 3 visar vilka steg som Boverket och Energimyndigheten vidtagit för att hålla de nationella NNE-kraven på en rimlig nivå. Genom att utgå från rapporter […]

  Continue Reading
 • Lavenergisystemer och Energy Building Decentraliserad ventilation succé i Norge

  Lavenergisystemer har hittat hem i renoveringsbranschen   Vi tar en titt på Energy Buildings motsvarighet i Norge – Lavenergisystemer! Företaget etablerades för drygt fem år sedan och har sedan starten inriktat sig på decentraliserad ventilation. De har idag tre anställda och är verksamma inom renoveringsprojekt – med stor framgång! Lavenergisystemer har hittat sin nisch i renoveringsbranschen […]

  Continue Reading
 • Filter i ventilation - en klassfråga Filter i ventilation- en känslig klassfråga

  Filtrera rätt är viktigare än filtrera mera Filter i ventilation fick ett nytt klassindelningssystem 1 december 2016. Den gamla klassindelningen av filterklasser kommer gälla parallellt med den gamla fram tills juli 2018. Men vad innebär detta och vad är det egentligen i bostadsluften som behöver filtreras?   FILTER ”Material eller anordning som ändrar ett ämnes […]

  Continue Reading