Campus Björksätra, 280 studentlägenheter, Stockholm

Kort fakta:

I Stockholm har det uppförts 280 studentlägenheter, 1 rum med kök, på 27 kvm. Utrustade med LUNOS e², från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning samt frånluftsdon i badrum: AB 30/60. Cirka 180 lgh till planerade att bli färdigställda och fler följer. Värmeåtervinning (effektivt): 87% / lgh Energiförbrukning av vent.systemet / lgh: 2,42 kWh / m2 / år COP /lgh: 10,66

Vill du läsa mer om detta projekt rekommenderar vi denna artikel >>