Decentraliserad ventilation

LUNOS ventilation

Videopresentation av decentraliserad ventilation från Energy Building i ett passivhus

 

Decentraliserad ventilation – vad är det?

Vi arbetar med decentraliserad ventilation eftersom det är framtiden. Med LUNOS decentraliserade ventilation får man ett modernt och framtidssäkert system som ligger i absolut framkant vad gäller energiförbrukning, miljövänlighet, och användarvänlighet. Utan att för den del tumma på kraven från BBR. Faktum är att vi redan nu klarar kraven för ventilation i NNE-byggnader (nära nollenergibyggnader) som kommer bli kravstandard i BBR 2020. Detta gör att vi med viss stolthet redan nu kan kalla LUNOS system för framtidssäkert!

 

Ventilation – en tillbakablick

Välventilerad bostad

Förr släppte en välventilerad bostad ut mycket värme

Förr behövde man inte hjälpa ventilationen i ett hus på traven. Dels var husen otäta och läckte luft och dels så blödde de enorma mängder värmeenergi, vare sig det var vedeldat, oljeeldat, eller eluppvärmt. Detta kallades självdragsventilation. Idag vet man bättre. Husen har blivit tätare och energin dyrbarare samtidigt har kraven på bra luft ökat. Denna utveckling ledde till vad som är vanligast idag, mekanisk från (F) och tilluftsventilation (T) med värmeåtervinning (X), eller FTX.

 

Vanligaste ventilationen idag

central FTX-ventilation

Exempel på central FTX

FTX innebär traditionellt att en stor och centralt placerad fläkt blåser in ny luft och suger ut den gamla med någon typ av värmeväxlare som ska återvinna värmen som finns i hemmet. Detta kräver för det första en fläktmotor som är kraftig nog att kunna fylla ventilationsbehovet, som enligt Boendeverkets Byggregler (BBR) kräver att hälften av all luft i hemmet ska bytas ut varje timme. För det andra krävs det ofta någon typ av värmeelement som värmer upp tilluften, eftersom värmeåtervinningen försvåras av dels det stora luftflödet som krävs samt de långa kanalerna där luften kyls ned, innan de når de rum som ska ventileras. Detta gör att centrala FTX-system, mätt med moderna mått, drar väldigt mycket ström, samt att de kan vara svår att justera in eller anpassa efter tycke och behov vilket i praktiken gör den ineffektiv. I drift kräver de sedan dessutom underhåll och kanalrengöring samt filterbyten – som måste skötas av serviceföretag.

Tidslinje över ventilationens historia

Tidslinjen visar: Självdragsventilation – Frånluftventilation – Central FTX – Decentraliserad FTX

 

Decentraliserad FTX

Den tyska ventilationstillverkaren LUNOS har valt att gå en helt annan väg. Strategin är att man byter ut luften precis där det behövs, utan långa transportsträckor, och med hjälp av fläktar som är små nog att rymmas i själva ventilationsrören, som företrädesvis sitter i ytterväggarna. Detta gör dem lätta att installera, oavsett om det är nybygge, prefabricering eller renovering och minimerar antalet rörliga delar vilket förlänger livslängden.

LUNOS Värmeväxlare

Keramiska värmeväxlaren AcuVent

LUNOS har förutom att tagit fram dessa högeffektiva och energisnåla kanalfläktar även utvecklat en egen värmeväxlare gjord av keramisk sten som ligger i absolut framkant i världen vad gäller ackumulativ värmeåtervinning. Tillsammans arbetar LUNOS produkter i ett kommunicerande system som kan lösa varje hems ventilationsbehov med värmeåtervinning, både de som ska byggas och de som är byggda. Detta system kallas decentraliserad FTX.

LUNOS och Energy Building

Sweden Energy Building Systems AB arbetar sedan 2011 med att göra LUNOS ventilation tillgängligt på den svenska marknaden. Vi insåg nämligen tidigt att dessa mini-ftx är för ventilationsbranschen vad lysdioderna blivit för belysningsbranschen – Mindre, energisnålare och effektivare! Vi använder LUNOS omfattande produktsortiment för att efter kunders behov dimensionera de tyska produkterna för den svenska marknadens byggregler.

Till vår hjälp har vi LUNOS ventilationskalkyleringsprogram där varje upptänklig byggparameter för inomhusklimatet tas med i beräkningen. Från detta får man också både ventilationsdimensioneringsprotokoll och energiberäkningsprotokoll, som sedan ligger till grund för arbetet vi utför med att rita in ventilationssystemet i husritningarna till våra kunder. Vi erbjuder alltså en helhetslösning när det kommer till ventilation, från idé till verklighet.

Dimensioneringsprogram LUNOS

Klicka  för större bild

 

 

 

 

 

 

Se denna animerade film om decentraliserad ventilation från LUNOS och hur den arbetar


Detta är förmodligen Sveriges bästa ventilationssystem med värmeåtervinning

Energy Building och LUNOS decentraliserade ventilation

Koncept för decentraliserad ventilation, klicka på bilden för att se mer

Vill du tala med oss om decentraliserad ventilation eller boka ett möte – klicka här!

 Läs mer – ladda ner någon av våra broschyrer!


Energy Building broschyr för decentraliserad ventilation

Systemlösning för decentraliserad ventilation >>

 


Energy Building - Villa Skönborg publikation

Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås >>