Flerfamiljshus

Decentraliserad ventilation i flerfamiljshus

Centralt FTX-aggregat

Central FTX tar plats

Står man inför behovet att installera ventilation i ett flerfamiljshus så förstår man snabbt vilket oerhört stort ingrepp det blir – dyrt, komplicerat och inskränkande på boytorna.

De traditionella ventilationssystemen kräver att man har ett stort aggregat placerat centralt, som sedan använder ett kanalsystem för att transportera luften till och från lägenheterna.

LUNOS ventilation fungerar precis tvärtom. Att montera decentraliserad ventilation i ett lägenhetskomplex innebär att man kan göra monteringen lägenhetsvis, eftersom varje lägenhet får en helt egen ventilation som fungerar oberoende av de andra lägenheterna. I uppförandet av ett flerfamiljshus, eller renovering av ett, är detta helt optimalt.

 

 

Ventilation från Energy Building

Decentraliserad ventilation

Decentraliserad FTX

Central FTX-ventilation

Centraliserad FTX

Decentraliserad ventilation av märket LUNOS från Energy Building använder den kortaste vägen för att byta luft, genom ytterväggarna, samtidigt som den värmeåtervinner upp till 90%. Inga kanaler – inget ventilationsrum – inget ingrepp mellan brandceller.

Eftersom ventilationsfläktarna sitter i 160 millimeters rör i ytterväggarna så vinner man boyta, eftersom detta system i övrigt är helt kanallöst. Man är redan från början säker på att man får ett ventilationssystem som kommer klara framtida krav på både bra luft men även extremt lågt energiuttag. NNE-krav är inget problem.

 

 

Fördelarna med decentraliserad ventilation

Energy Building gör planeringen

Det är lätt både för arkitekter och konstruktörer att projektera för decentraliserad ventilation i ett flerfamiljshus, detta gör att planeringsarbetet går snabbare och färre kompromisser behöver göras. Mindre hänsyn behöver tas till val av konstruktion, eftersom placeringen är så oerhört flexibel.

Man kärnborrar helt enkelt igenom ytterväggarna där ventilationsenheterna ska sitta, både detta och monteringen klarar den vanliga arbetsstyrkan av snickare och elektriker – ingen ventilationsfirma krävs. Energy Building står till tjänst med all nödvändig support både före och efter installationen.

Ingen ventilationsfirma krävs

LUNOS E2 decentraliserad ventilation

LUNOS ventilation i väggen

LUNOS ventilation kräver inte heller expertis på plats för att trimma in ventilationen. När det är färdigmonterat så är det också driftklart. Den är också mycket lätt att använda med få rörliga delar, och smidig styrning.

Driftkostnaderna är extremt låga, en tiondel av vad traditionella system kräver. Elmotorerna är små och sitter i direkt anslutning till luften de flyttar, kanalrengöringar behövs inte och filterbyten görs lätt och verktygslöst av användaren själv. Detta underlättar den löpande fastighetskötseln och bidrar till god ekonomi. Den mekaniska ventilationen från LUNOS drar inte mer ström i en hel normalstor lägenhet än vad en vanlig 40 Watts-lampa gör.

LUNOS system innebär att användaren också får tillgång till en kallventilation, som ger ett mervärde när de långa varma sommardagarna är här.
Det i kombination med den stora variationen i vårt produktsortiment gör att ventilationen kan anpassas till de flesta byggnader både gällande funktion och val av design på de synliga detaljerna.

ROT-renoveringar

Decentraliserad ventilation i flerfamiljshus

Sovrumsmiljö med LUNOS innerkåpa

Har man ett befintligt bestånd av lägenheter och behov av luftförbättring, kanske på grund av byte till tätare fönster, eller problem med radon, eller helt enkelt att lägenheterna är dragiga och behöver tätas, så har det aldrig varit enklare att lösa problemet än med detta ventilationssystem. Installationen är anpassad till varje lägenhet individuellt vilket som sagt inte påverkar brandceller och kan styras individuellt i varje lägenhet, samt förmedlar det inte heller lukter eller ljud mellan lägenheterna.

 

Vill du tala med oss om ett ventilationsprojekt eller boka ett möte – klicka här >>

HÄR ÄR ETT URVAL AV REFERENSOBJEKT SOM HAR DECENTRALISERAD VENTILATION FRÅN ENERGY BUILDING >>