Hustillverkare

Decentraliserad ventilation – ett bra val för hustillverkare!

Jämför man med  traditionella ventilationssystem så är fördelarna med LUNOS decentraliserade ftx-system många och hustillverkare sparar tid och pengar i varje fas i byggandet av ett nytt hus.
Här finner alla typer av husproducenter både information om det decentraliserade ventilationssystemet samt ett urval av referensobjekt.

 

Hustillverkare med decentraliserad ftx

Decentraliserat FTX-system, LUNOS

Hustillverkare med central FTX

Centraliserat FTX-system

Planeringsfasen:

Energy Building levererar ventilationen som använder kortaste vägen för att byta luft, genom ytterväggarna, samtidigt som den värmeåtervinner upp till 90%. Inga kanaler – inget ventilationsrum.

Det är lätt både för arkitekter och konstruktörer att projektera för decentraliserad ventilation i ett hus, detta gör att planeringsarbetet går snabbare och färre kompromisser behöver göras.

Mindre hänsyn behöver tas till val av konstruktion då placeringen är så oerhört flexibel.

Eftersom ventilationsfläktarna sitter i 160 millimeters rör i ytterväggarna så vinner man boyta, och man kan välja vilken takkonstruktion man vill eftersom detta system i övrigt är helt kanallöst. Detta underlättar även brandcellsuppdelningen.

Man är redan från början säker på att man får ett ventilationssystem som kommer klara framtida krav på både bra luft men även extremt lågt energiuttag. NNE-krav är inget problem.

 

Hustillverkare som använder LUNOS E2

Fläkt monterad i väggkanalen

Hustillverkare använder ytterväggskanaler i d-ftx

Yttervägg med 160 mm rörkanal och förberedda kablar

Byggfasen:

Med decentraliserad ventilation har byggherren större kontroll på både process och tid och kan styra detta själv, ett helt moment kan strykas

Redan vid prefabricering av väggelementen gjuter/bygger man in väggkanalrören och man kan även förbereda elkablarna i detta läget.

Bygger man på plats så borrar man helt enkelt igenom ytterväggarna där ventilationsenheterna ska sitta, både detta och monteringen klarar den vanliga arbetsstyrkan av snickare och elektriker – ingen ventilationsfirma krävs.

 

Hustillverkare som anlitat Energy Building

Nybyggd fastighet med LUNOS ventilationssystem

Driftsfasen:

Decentraliserad ventilation av märket LUNOS kräver ingen expertis på plats för att trimma in ventilationen. När det är färdigmonterat så är det också driftklart. Den är också oerhört lätt att använda med få rörliga delar, och smidig styrning.

Driftkostnaderna är extremt låga, en tiondel av vad traditionella system kräver. Elmotorerna är små och sitter i direkt anslutning till luften de flyttar, kanalrengöringar behövs inte och filterbyten görs lätt och verktygslöst av användaren själv.

Eftersom man använder små effektiva fläktar i ytterväggarna i varje rum, istället för en stor central fläkt som sköter varje bostad eller hela byggnaden, så kan systemet enkelt anpassas efter behov och individ.

LUNOS system innebär att användaren också får tillgång till en kallventilation, som ger ett mervärde när de långa varma sommardagarna är här.

Både ventilationen och dess utseende kan anpassas och ändras efter behov, tycke och smak. Var och en kan välja mellan designade ventilationsdon, luftfilter som tar pollen, och vilken nivå av ventilation man vill ha – när man vill ha den.

På denna PDF får man en uppfattning hur en bostadsventilation från LUNOS kan se ut:

Decentraliserad ventilation

Klicka på bilden

 

Videoreferens om vår decentraliserade ventilation

 

Detta är en kortfilm som producerades av ett hustillverkande företag som fick i uppdrag att bygga ett LEED-klassat visningshus.
De valde decentraliserad ventilation från Energy Building och det uppstod ett ömsesidigt engagemang i projektet som blev väldigt lyckat. Man kan läsa mer om miljöcertifieringen LEED här >>

 

Vill du också tala med oss om ett ventilationsprojekt eller boka ett möte – klicka här! >>

HÄR ÄR NÅGRA AV DE PROJEKT SOM ENERGY BUILDING LEVERERAT DECENTRALISERAD VENTILATION TILL >>