Kåseberga Gårdshotell & Spa, 14 rum, nära Ales stenar

Här kommer vi lägga till fler bilder efterhand som projektet fortskrider.