Monteringstips

Monteringstips gällande vår decentraliserade ventilation

MONTERINGSTIPS VÄGGKANALER

Skanörs Vångar med Energy Buildings decentraliserade ventilation

 • Muras väggarna upp är det bättre att lämna utrymme för rören, än att borra genom väggarna i efterhand.
 • Till enheterna LUNOS E², EGO, RA 15-60 används speciella monteringsrör med 160 mm ytterdiameter och 154 mm innerdiameter
 • Till enheten LUNOS Silvento används rör med 75 mm diameter.
 • Det är viktigt att alla monteringsrör med 160 mm diameter får behålla sin cirkulära form genom byggprocessen, så att fläktenheterna lätt kan föras in i rören utan att klämmas.
 • Alla rör ska luta utåt från insidan sett med 2 grader eller motsvarande 3 mm på 300 mm rörlängd. Detta gör att eventuellt kondensvatten leds ut ur byggnaden.
 • Rören ska fixeras i väggen med montagelim, så att det sitter fast och att det blir tätt runt kanalen både på insida och utsida.
  För vägg med klimatskal finns det en tätningsmanschett som träs runt röret mot membranet för maximal täthet.
 • Rören för LUNOS E² och RA 15-60 kommer med förborrade 16 mm hål för eldragning. Dessa gör att innerkåpan inte kan skada kablarna. Elhålen monteras mot insidan av byggnaden.
 • Rören till LUNOS Silvento och LUNOS EGO har inga förborrade hål då elen dras direkt till innerdelen.

MONTERINGSTIPS LUNOS E²

LUNOS E2 FTX decentraliserad ventilation

 • Monteras styrpanelen LUNOS Smart Comfort tillsammans med en 18 W transformator så behövs en väggdosa med 90 mm djup eller en dubbeldosa.
  Placeras transformatorn någon annanstans räcker det med en vanlig väggdosa med 42 mm djup.
 • Om man vill undvika att använda väggdosor kan istället en monteringsram användas.
 • Alternativ på kabeldragning av styrkabel/strömkabel 5 mm diameter: i väggarna i elrör, i kabelskenor på väggarna, bakom tak eller golvlister, utanpå yttervägg, via vindsutrymme.
  (Tillse att längden på kabeln inte påverkar spänningen negativt)
 • Styrpanel LUNOS Smart Comfort är förinställd för LUNOS E² – med fuktstyrning aktiverad. Tryck på fuktstyrningsknapp för att avaktivera. Se manual.

 

Vår amerikanska motpart, företaget 475, har gjort en monteringsvideo om LUNOS E².

Vissa komponenter och metoder skiljer sig åt från den svenska marknaden men principen är densamma. 

MONTERINGSTIPS LUNOS EGO

Våtrumslösning genom LUNOS EGO

 • Det bifogas en borrmall med ventilationsenheten – noggrannhet krävs så att avstånd mellan elanslutning och monteringsrör blir rätt.
 • Monteras styrpanelen LUNOS Smart Comfort tillsammans med en 18 W transformator så behövs en väggdosa med 90 mm djup eller en dubbeldosa.
  Placeras transformatorn någon annanstans räcker det med en vanlig väggdosa med 42 mm djup.
 • Om man vill undvika att använda väggdosor kan istället en monteringsram användas.
 • Alternativ på kabeldragning av styrkabel/strömkabel 5 mm diameter: i väggarna i elrör, i kabelskenor på väggarna, bakom tak eller golvlister, utanpå yttervägg, via vindsutrymme.
  (Tillse att längden på kabeln inte påverkar spänningen negativt)
 • Styrpanel LUNOS Smart Comfort är förinställd för LUNOS E². Vid driftsättning ställs den in för LUNOS EGO – se monteringsmanual för styrpanelen.

 

Tillverkaren LUNOS har gjort en monteringsvideo om LUNOS EGO.

Vissa komponenter och metoder kan skilja sig åt från den svenska marknaden men principen är densamma. 

MONTERINGSTIPS LUNOS Silvento

Skanörs Vångar med Energy Buildings decentraliserade ventilation

 • Det bifogas en borrmall med ventilationsenheten.
 • Vid infällt montage går evakueringskanalen ut i sidan av fläkthuset, vid utanpåliggande montage går det bakåt.
 • Tändtråden från lampan ska anslutas till port L1 på enhetens kopplingsplint, för styrning via belysningsbrytaren.
  Undvik att koppla in tändkabel där brytare med dimmerfunktion används.
 • Med fläkthuset kommer det med en grå skumgummibricka – detta är inte emballage utan en tätande och ljudisolerande matta som ska sitta monterad i enheten.

 

Vår motpart i Slovenien har gjort en monteringsvideo om LUNOS Silvento.

Vissa komponenter och metoder kan skilja sig åt från den svenska marknaden men principen är densamma. 

I videon monteras Silvento i kombination med friskluftsventilen ALD-160, också från tillverkaren LUNOS. 

Energy Building har svenska monteringsmanualer, de finns på respektive produktsida.