Planera för montering

Planera för montering

 

Efter dimensionering av ventilationsbehov och lösning är vald behöver man göra följande:  

 

Planera monteringshålen

Planera exakt var monteringsrören ska sitta och kontrollera att det går att göra hål  just där.

Ta hänsyn till att inner- och ytterdetaljerna kräver visst montageutrymme.
Som tumregel ska centrum på vägghålet ha minst 300 mm till närmaste vägg, tak eller nisch.

Innerkåporna kommer tas av några gånger varje år för filterrengöring, då underlättar det att de sitter i en höjd som är lätt att nå. 

 

Planera kabeldragning och placering av styrenheter

Planera exakt var man vill att styrpanelerna ska sitta.

Ventilation i våtutrymme måste ha sin styrpanel monterad i samma utrymme.

Planera för hur kablarna ska dras.