Välja lösning för våtrum

Att välja lösning för våtrum

 

Energy Building skiljer på
 • lösningar för bostadsrum
 • lösningar för våtrum

 

Till våtrum räknar vi bland annat:

 • Badrum
 • WC
 • Duschrum
 • Tvättstuga

 

Decentraliserad våtrumsventilation från Energy Building

 

Välj våtrumsenhet
  

1. LUNOS EGO – Värmeåtervinnande ventilationsenhet placerad genom yttervägg

2. LUNOS RA 15-60 – Radial frånluftsfläkt placerad genom yttervägg

3. LUNOS Silvento – Radial frånluftsfläkt för våtrum utan yttervägg

 

Till våtrumsenheten väljer man sedan:

 • Installationsdetaljer
 • Driftdetaljer
 • Designdetaljer

1. VÅTRUMSLÖSNING MED LUNOS EGO – HYBRID

Avgörande egenskaper:

 • Värmeåtervinner
 • Sitter i yttervägg
 • Effektiv på ytor upp till 15 m²

 

LUNOS EGO är vår värmeåtervinnande våtrumsenhet, även kallad ”Mångkonstnären”.
Den arbetar normalt med upp till 87% värmeåtervinningsgrad, men går vid fuktpåslag över till ren frånluftsfunktion.

Denna enhet måste ha tillgång till en yttervägg, då den sitter genom väggen i ett monteringsrör. 
Finns det inte tillgång till yttervägg rekommenderar vi istället LUNOS Silvento.

Kapacitet: 5-20 m3/h med värmeåtervinning, 45 m3/h frånluft.

LUNOS EGO badrum Energy Building

2. VÅTRUMSLÖSNING MED LUNOS RA 15-60 Frånluft

Avgörande egenskaper:

 • Sitter i yttervägg
 • Delar drift- och designdetaljer med LUNOS E²
 • Högeffektiv radial fläkt med energisnål EC motor

 

LUNOS RA 15-60 är en frånluftsenhet som tagits fram speciellt för att passa in tillsammans med LUNOS E²: 

 • Samma installationsdetjaler – monteringsrör och svagströmskablar
 • Samma driftdetaljer – styrpanel och 12 V transformator
 • Samma designdetaljer – husets utsida såväl som insida

Detta gör att det är lättare att få ett enhetligt utseende och användande av den decentraliserade ventilationen.

Denna enhet måste ha tillgång till en yttervägg, då den sitter genom väggen i ett monteringsrör. 
Finns det inte tillgång till yttervägg rekommenderar vi istället LUNOS Silvento.

Kapacitet: 15-60 m3/h frånluft.

3. VÅTRUMSLÖSNING MED LUNOS SILVENTO

Avgörande egenskaper:

 • Monterbar på- eller i valfri vägg eller tak
 • Evakuerar genom flexibel frånluftsslang
 • Högeffektiv radial fläkt med energisnål EC motor

 

LUNOS Silvento är en mycket kompetent frånluftsenhet: 

 • Radial fläkt som kan bygga högt tryck 
 • Kan kanalanslutas
 • Stor valfrihet i monteringsalternativ
 • Styrning medger flera nyckelfunktioner

 

Silvento kan arbeta ett eller flera av följande tre sätt:

 1. Enligt förinställda parametrar; grundflöde, intervall
 2. Med närvaroaktivering; fläkten är då kopplad till utrymmets belysningsknapp rörelsesensor;
  då kan man även välja påslagsfördröjning samt eftergångstid
 3. Med fuktstyrning; med denna aktiveras fläkten av höjd fukthalt och arbetar tills normal fukthalt är återställd.

Fläkten kan jobba efter vilken som av dessa parametrar, eller en kombination av två eller tre.

Kapacitet: 0-60 m3/h frånluft.

LUNOS Silvento frånluftsventilation