Våtrumslösning med LUNOS EGO

Våtrumslösning med LUNOS EGO

1. DETTA ÄR LUNOS EGO – HYBRID

Avgörande egenskaper:

 • Värmeåtervinner
 • Sitter i yttervägg
 • Effektiv på ytor upp till 15 m²

 

LUNOS EGO är vår värmeåtervinnande våtrumsenhet, även kallad ”Mångkonstnären”.
Den arbetar normalt med upp till 87% värmeåtervinningsgrad, men går vid fuktpåslag över till ren frånluftsfunktion.

Denna enhet måste ha tillgång till en yttervägg, då den sitter genom väggen i ett monteringsrör. 
Finns det inte tillgång till yttervägg rekommenderar vi istället LUNOS Silvento.

Kapacitet: 5-20 m3/h med värmeåtervinning, 45 m3/h frånluft.

Följande enkla val behöver göras till LUNOS EGO

 

 1. INSTALLATIONSDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Luftkanal och kablar 

   

 2. DRIFTDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Val av ventilationsstyrning 

   

 3. DESIGNDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Val av de externa och interna ventilationsdetaljerna

1. INSTALLATIONSDETALJERNA TILL EGO

Detta börjar man med att mäta

 

MONTERINGSRÖR

Montagerören kommer utgöra själva stommen i systemet.

Väggarnas tjocklek är avgörande. Väggarna behöver vara från 300 mm tjocka och uppåt. Vid tunnare väggar  finns det speciallösningar.

 

KABLAR

Med kablarna uppskattar man helt enkelt hur många meter som kommer behövas vid installationen.

Våra kablar underlättar montaget enormt, då färgerna på dem stämmer överens med de färger som produkternas anslutningar har.

 

Detta är installationsdetaljerna:

Monteringsrör

Syfte:
Ska garantera en tät, slät och rund kanal för ventilationsenheten att sitta i. 

Material i brandbeständig PPS-plast.

Röret placeras i yttervägg.

Ventilationsenheten placeras i röret.

Röret har 160 mm diameter och ska vara precis så långt som den färdiga väggen är tjock.

Om man väljer det så levererar vi rören färdigsågade efter måttbeställning.

Man kan även välja att få rören i standardlängd och sedan kapa dem själv. Detta kan vara ett alternativ om man är osäker på väggtjocklek eller tror den varierar i byggnaden.

Strömkabel

Strömkabel 12 V Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Att transportera 12 v svagström mellan transformator och styrenhet med kabelfärger som överensstämmer med anslutningarna. 

Man väljer hur många meter man behöver beroende på var transformator respektive styrenhet ska sitta.

(Behövs som regel inte när man väljer en liten väggdosmonterad transformator)

Det svarta pvc-höljet gör den lätt att urskilja från styrkabelns vita pvc-hölje.

Styrkabel

Styrkabel 12 V Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Att transportera 12 v svagström samt styrsignal mellan styrenhet och ventilationsenheterna med kabelfärger som överensstämmer med anslutningarna. 

Man väljer hur många meter man behöver beroende placeringen av styrenheten och ventilationsenheterna.

Det vita pvc-höljet gör den lätt att urskilja från strömkabelns svarta pvc-hölje.

2. DRIFTDETALJERNA TILL EGO

Avgör hur du styr och driver din EGO-enhet

 

VENTILATIONSSTYRNING

Sker genom styrpanelen. Denna ska sitta på en vägg i samma rum som ventilationsenheten arbetar.

Exempel på funktioner:

 • Helautomatiskt via fukt- och klimat sensorn
 • Val av fläkthastiget
 • Som frånluftsenhet
 • Som kallventilation

Styrningen gör det möjligt att kontrollera inomhusklimatet lika lätt som du sköter inomhusbelysningen.
Men är man inte intresserad av detta så fungerar ventilationen lika bra på egen hand.

 

TRANSFORMATOR

Beroende på hur bostaden ser ut och hur systemet ser ut kan man välja olika alternativ gällande val av transformator.

Exempel:

 • En liten transformator i väggdosan tillsammans med varje styrpanel – enkelt att montera men kräver starkströmskälla
 • En större transformator placerad i elskåpet – bra alternativ vid nybygge eller om fler enheter behöver svagström

Så det som avgör i valet av transformatorval är i princip hur bostaden ser ut som ska ventileras – och vilket som blir smidigast att ansluta.

 

Detta är driftdetaljerna:

Styrenhet
Smart Comfort Control

LUNOS Smart Comfort styrpanel

Syfte:
Gör den våtrumsventilationen smart.
Innehåller flerfunktionsval som är lätta att styra och förstå. 

Detta är den senaste styrningen från LUNOS.

Membranförsedd styrpanel.

Passar i vanlig standarddosa för väggbrytare.

Kan monteras i djup väggdosa tillsammans med 18 W transformator.

Funktioner: 
Fläkthastighet
Automatisk fuktstyrning
Nattläge
Vädringsläge
Kallventilation
På och Av

Styrenhet
Universalstyrning

Universalstyrning Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Robust styrning som sköter grundfunktionerna

Förra generationen av styrning.

Kräver väggbrytare med dubbelknapp

Passar i vanlig standarddosa för väggbrytare.

Kan monteras i djup väggdosa tillsammans med 18 W transformator.

Kan ställas så att ventilationen bara till viss del kontrolleras av bostadsinnehavaren.

Funktioner:
Fläkthastighet
Kallventilation

Styrenhet
KNX

KNX-styrning decentraliserad ventilation Energy Building

 

Syfte:
Tillåter att ventilationen styrs via KNX och blir en integrerad del i bostäder med dessa system

Är styrmodulen i LUNOS KNX-sortiment

Justeras med väggknapp eller via kontrollterminal

Passar i vanlig standarddosa för väggbrytare.

KNX-systemet gör mängder av automationer möjliga.

Funktioner:
Fläkthastighet
Kallventilation
Fuktstyrning

Transformator
18 W – väggdosa

Transformator LUNOS 18 W decentralisrad ventilation

Syfte:
12 V transformator för placering i väggdosa

Kan monteras i djup väggdosa tillsammans styrningen

(Väljer man denna behöver man som regel inte använda någon extra strömkabel)

Orkar upp till 3 st LUNOS EGO

Transformator
60-100 W i elskåp

Transformator med DIN-fäste

Syfte:
12 V transformator för montering på DIN-skena

Lämplig för placering i elskåp.

Kraftig nog att ge ström åt hela den decentraliserade ventilationen i de flesta boningshus.

3. DESIGNDETALJERNA FÖR EGO

Detta är de synliga delarna på väggens insida och utsida. 

Oavsett om det är en helt ny byggnad eller en befintlig som ska få vår ventilation så är det viktigt att den passar in.

 

UTSIDA

 

 • Väderskyddande kåpa i metall

 

INSIDA
 • Innerkåpa av plast med filter

Än så länge finns det bara en innerkåpa till EGO.
Den ingår som en del själva ventilationsenheten och väljs alltså inte.

 

 

Detta är designdetaljerna:

Ytterkåpa Metall

Ytterkåpa LUNOS decentraliserad ventilation

Syfte:
Väderskyddar ytterdelen av ventilationsenheten, garanterar fri delad luftväg, hindrar saker från att komma in.

Varianter: 

 • Vit aluminium
 • Svart aluminium

Har galler och insektsnät.

Kan målas i valfri kulör

Innerkåpa

LUNOS EGO decentraliserad ventilation

Syfte:
Täcker innerdelen av ventilationsenheten, filtrerar luften, fördelar luftflödet.

Ingår när man köper ventilationsenheten.

Efter installation hanteras kåpan utan verktyg

Varianter: 

 • Vit plast

Har grovfilter

Kan målas i valfri kulör