Våtrumslösning med LUNOS RA 15-60

Våtrumslösning med LUNOS RA 15-60

2. DETTA ÄR LUNOS RA 15-60 FRÅNLUFT

Avgörande egenskaper:

 • Sitter i yttervägg
 • Delar drift- och designdetaljer med LUNOS E²
 • Högeffektiv radial fläkt med energisnål EC motor

 

LUNOS RA 15-60 är en frånluftsenhet som tagits fram speciellt för att passa in tillsammans med LUNOS E²: 

 • Samma installationsdetjaler – monteringsrör och svagströmskablar
 • Samma driftdetaljer – styrpanel och 12 V transformator
 • Samma designdetaljer – husets utsida såväl som insida

Detta gör att det är lättare att få ett enhetligt utseende och användande av den decentraliserade ventilationen.

Denna enhet måste ha tillgång till en yttervägg, då den sitter genom väggen i ett monteringsrör. 
Finns det inte tillgång till yttervägg rekommenderar vi istället LUNOS Silvento.

Kapacitet: 15-60 m3/h frånluft.

Följande enkla val behöver göras till LUNOS RA 15-60

 

 1. INSTALLATIONSDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Luftkanal och kablar 

   

 2. DRIFTDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Val av ventilationsstyrning 

   

 3. DESIGNDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Val av de externa och interna ventilationsdetaljerna

2. INSTALLATIONSDETALJERNA TILL RA 15-60

Detta börjar man med att mäta

 

MONTERINGSRÖR

Montageröret kommer utgöra själva stommen i systemet.

Väggarnas tjocklek är avgörande. Väggarna behöver vara från 170 mm tjocka och uppåt. Vid tunnare väggar  finns det speciallösningar.

 

KABLAR

Med kablarna uppskattar man helt enkelt hur många meter som kommer behövas vid installationen.

Våra kablar underlättar montaget enormt, då färgerna på dem stämmer överens med de färger som produkternas anslutningar har.

 

Detta är installationsdetaljerna:

Monteringsrör

Syfte:
Ska garantera en tät, slät och rund kanal för ventilationsenheten att sitta i. 

Material i brandbeständig PPS-plast.

Röret placeras i yttervägg.

Ventilationsenheten placeras i röret.

Röret har 160 mm diameter och ska vara precis så långt som den färdiga väggen är tjock.

Om man väljer det så levererar vi rören färdigsågade efter måttbeställning.

Man kan även välja att få rören i standardlängd och sedan kapa dem själv. Detta kan vara ett alternativ om man är osäker på väggtjocklek eller tror den varierar i byggnaden.

Rören har även förborrade hål i ena änden för indragning av elkablarna – så att de sedan går fria från innerkåpans kant

Strömkabel

Strömkabel 12 V Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Att transportera 12 v svagström mellan transformator och styrenhet med kabelfärger som överensstämmer med anslutningarna. 

Man väljer hur många meter man behöver beroende på var transformator respektive styrenhet ska sitta.

(Behövs som regel inte när man väljer en liten väggdosmonterad transformator)

Det svarta pvc-höljet gör den lätt att urskilja från styrkabelns vita pvc-hölje.

Styrkabel

Styrkabel 12 V Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Att transportera 12 v svagström samt styrsignal mellan styrenhet och ventilationsenheterna med kabelfärger som överensstämmer med anslutningarna. 

Man väljer hur många meter man behöver beroende placeringen av styrenheten och ventilationsenheterna.

Det vita pvc-höljet gör den lätt att urskilja från strömkabelns svarta pvc-hölje.

3. DRIFTDETALJERNA TILL RA 15-60

Avgör hur du styr och driver din enhet

 

VENTILATIONSSTYRNING

Sker genom styrpanelen. Denna ska sitta på en vägg i samma rum som ventilationsenheten arbetar.

Exempel på funktioner:

 • Automatiskt Fuktstyrt
 • Val av fläkthastighet – grundflöde

Styrningen gör det möjligt att enkelt reglera frånluften i badrummet efter behov.
Men är man inte intresserad av detta så fungerar ventilationen lika bra på egen hand.

 

TRANSFORMATOR

Beroende på hur bostaden ser ut och hur systemet ser ut kan man välja olika alternativ gällande val av transformator.

Exempel:

 • En liten transformator i väggdosan tillsammans med varje styrpanel – enkelt att montera men kräver starkströmskälla
 • En större transformator placerad i elskåpet – bra alternativ vid nybygge eller om fler enheter behöver svagström

Så det som avgör i valet av transformatorval är i princip hur bostaden ser ut som ska ventileras – och vilket som blir smidigast att ansluta.

 

Detta är driftdetaljerna:

Styrenhet
Smart Comfort Control

LUNOS Smart Comfort styrpanel

Syfte:
Gör den våtrumsventilationen smart.
Innehåller flerfunktionsval som är lätta att styra och förstå. 

Detta är den senaste styrningen från LUNOS.

Membranförsedd styrpanel.

Passar i vanlig standarddosa för väggbrytare.

Kan monteras i djup väggdosa tillsammans med 18 W transformator.

Funktioner: 
Fläkthastighet
Automatisk fuktstyrning
Nattläge
Vädringsläge
På och Av

Styrenhet
Universalstyrning

Universalstyrning Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Robust styrning som sköter grundfunktionerna

Förra generationen av styrning.

Kräver väggbrytare med dubbelknapp

Passar i vanlig standarddosa för väggbrytare.

Kan monteras i djup väggdosa tillsammans med 18 W transformator.

Kan ställas så att ventilationen bara till viss del kontrolleras av bostadsinnehavaren.

Funktioner:
Fläkthastighet
Fuktstyrning

Styrenhet
KNX

KNX-styrning decentraliserad ventilation Energy Building

 

Syfte:
Tillåter att ventilationen styrs via KNX och blir en integrerad del i bostäder med dessa system

Är styrmodulen i LUNOS KNX-sortiment

Justeras med väggknapp eller via kontrollterminal

Passar i vanlig standarddosa för väggbrytare.

KNX-systemet gör mängder av automationer möjliga.

Funktioner:
Fläkthastighet
Fuktstyrning

Transformator
18 W – väggdosa

Transformator LUNOS 18 W decentralisrad ventilation

Syfte:
12 V transformator för placering i väggdosa

Kan monteras i djup väggdosa tillsammans styrningen

(Väljer man denna behöver man som regel inte använda någon extra strömkabel)

Orkar upp till 1 st LUNOS RA

Transformator
60-100 W i elskåp

Transformator med DIN-fäste

Syfte:
12 V transformator för montering på DIN-skena

Lämplig för placering i elskåp.

Kraftig nog att ge ström åt hela den decentraliserade ventilationen i de flesta boningshus.

4. DESIGNDETALJERNA FÖR RA 15-60

Detta är de synliga delarna på väggens insida och utsida. 

Med decentraliserad ventilation kan man säga att man får luftventiler i varje rum som påminner om de man hade förr i husen.
Skillnaden är att istället för en friskluftskanal så sitter det mekanisk frånluftsventilation i denna.

Oavsett om det är en helt ny byggnad eller en befintlig som ska få vår ventilation så är det viktigt att den passar in.

Därför finns det ett stort urval av produkter att välja mellan, både som har ren estetisk betydelse, men som även skiljer i egenskaper.

 

UTSIDA

Har i huvudsak två varianter

 • Ventilationsgaller i plast eller metall – både som sitter utanpå väggen men också som kan putsas in
 • Väderskyddande kåpor i metall – dessa sitter på väggen

 

INSIDA

Har i princip också två varianter

 • Innerkåpa av plast eller glas med standardegenskaper vad gäller ljuddämpning och flöde
 • Ljuddämpande kåpa i metall med optimerat flöde

På insidan finns det allt från vita standardkåpor till designade innerskärmar av vitt glas.
Beroende på om man vill ha ett enhetligt utseende eller önskar olika funktioner i olika rum så är valen många.

Vad gäller ljud handlar det ofta inte bara om det ljud som den mekaniska ventilationen åstadkommer, utan även ljud från omgivningen utanför huset.
Det är lätt att byta innerkåpa om behov uppstår, så man kan prova sig fram till vad man vill ha.

 

Detta är designdetaljerna:

Yttergaller

Produkt svart yttergaller LUNOS decentraliserad ventilation

Syfte:
Täcker ytterdelen av ventilationskanalen, garanterar fri luftväg, hindrar saker från att komma in.

Lätta att montera.

Varianter: 

 • Runda
 • Fyrkantiga

Finns i följande material

 • Plast – vit / svart
 • Rostfri/Koppar
 • Sandat

Kan monteras:

 • Utanpåliggande
 • Inputsat

Samtliga har insektsnät

Kan målas i valfri kulör

Ytterkåpa

Syfte:
Väderskyddar ytterdelen av ventilationskanalen, garanterar fri luftväg, hindrar saker från att komma in.

Varianter: 

 • Vit aluminium
 • Svart aluminium

Har galler och insektsnät

Kan målas i valfri kulör

Innerkåpa

Syfte:
Täcker innerdelen av ventilationsenheten, filtrerar luften.

Hanteras utan verktyg

Varianter: 

 • Fyrkantiga vita

Finns i följande material

 • Plast
 • Glas

Samtliga har grovfilter

Kan målas i valfri kulör

Akustikpuck

Produkt Smygin Innerkåpa decentraliserad ventilation

Syfte:
Täcker innerdelen av ventilationsenheten, filtrerar luften, dämpar ljud.

Hanteras utan verktyg

Extremt ljuddämpande

Varianter: 

 • Rund i metall
 • Vit pulverlack

Har grovfilter

Kan målas i valfri kulör