Våtrumslösning med LUNOS Silvento

Våtrumslösning med LUNOS Silvento

3. DETTA ÄR LUNOS SILVENTO

Avgörande egenskaper:

 • Monterbar på- eller i valfri vägg eller tak
 • Evakuerar genom flexibel frånluftsslang
 • Högeffektiv radial fläkt med energisnål EC motor

 

LUNOS Silvento är en mycket kompetent frånluftsenhet: 

 • Radial fläkt som kan bygga högt tryck 
 • Kan kanalanslutas
 • Stor valfrihet i monteringsalternativ
 • Styrning medger flera nyckelfunktioner

 

Silvento kan arbeta ett eller flera av följande tre sätt:

 1. Enligt förinställda parametrar; grundflöde, intervall
 2. Med närvaroaktivering; fläkten är då kopplad till utrymmets belysningsknapp eller rörelsesensor;
  då kan man även välja påslagsfördröjning samt eftergångstid
 3. Med fuktstyrning; med denna aktiveras fläkten av höjd fukthalt och arbetar tills normal fukthalt är återställd.

Fläkten kan jobba efter vilken som av dessa parametrar, eller en kombination av två eller tre.

Kapacitet: 0-60 m3/h frånluft.

Följande enkla val behöver göras till LUNOS Silvento

 

 1. INSTALLATIONSDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Frånluftskanal och fläkthus

   

 2. DRIFTDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Val av ventilationsstyrning 

   

 3. DESIGNDETALJERNA TILL VALD ENHET:

  Val av de externa ventilationsdetaljerna

2. INSTALLATIONSDETALJERNA TILL SILVENTO

Detta börjar man med att titta på

 

FLÄKTHUS

Det finns olika fläkthus till LUNOS Silvento:

 • Infälld eller utanpåliggande
 • Ventilation av ett rum eller två

 

FRÅNLUFTSSLANG

Slangen fungerar som frånluftskanal. Lätthanterad och lättmonterad.
Man mäter upp hur många meter man kommer behöva för enheten.

LUNOS SILVENTO ANSLUTS DIREKT TILL  230 V

 

Detta är installationsdetaljerna:

Ventilationsslang

Ventilationsslang decentraliserad ventilation

Syfte:
Ger en flexibel och lättinstallerad evakueringskanal för frånluften. 

Ståltrådsarmerad pvc-plast
76 mm innerdiameter
90 mm ytterdiameter

Slangklämmor för tätt montage finns i vårt sortiment.

Om Silvento sitter i yttervägg eller kan kanal/schaktanslutas så behövs inte denna slang.

Fläkthus

LUNOS Silvento våtrumsfläkt Energy Building

Syfte:
Monteringsplattform för fläktmotor och elanslutning.

Fläktmotor ingår ej i dessa fläkthusen!

Varianter av fläkthus: 

 • Inbyggnad
 • Utanpåliggande
 • Utan brandskydd
 • Med brandskydd
 • Enrumsventilation
 • Tvårumsventilation

3. DRIFTDETALJERNA TILL Silvento

Avgör hur Silvento ska arbeta

 

FLÄKTMOTOR

Motorn är en moduldel som enkelt trycks på plats i fläkthuset man valt. Med motorn kommer också innerkåpan.

 

VENTILATIONSSTYRNING

Intelligensen i fläkten väljs genom styrkort.

Två modeller av styrkort:

 • Basic – saknar fuktsensor
 • Komfort – har fuktsensor

Gäller det frånluftsventilation där fukt inte är en styrande faktor, exempelvis toalett, förråd eller vind så räcker Basic.
Ska ventilationen arbeta i ett våtutrymme så är Komfort att föredra.

 

NÄRVAROAKTIVERING

Silvento är förberedd för anslutning till belysningsbrytare, vilket gör att fläkten då även styrs av detta.

 

 

Detta är driftdetaljerna:

Fläktmotor

Motor till LUNOS Silvento frånluftsventilation

Syfte:
Suga ut luft med högt tryck

För montering i Silvento fläkthus.

Drivs med 230 V.

Styrkort

Styrkort Silvento Decentraliserad ventilation Energy Building

Syfte:
Styr fläkten efter valda parametrar

 

Styrkortet fästs på fläktens innerdel efter montage.

Har mikrobrytare med vilka valen görs.

Basic styrkort: 

 • Grundventilation på/av
 • Fläkthastighet i grundventilation
 • Intervallstyrning, exvis 30 min var 4:e timme
 • Eftergångstid – vid användning av väggbrytare
 • Påslagsfördröjning – vid användning av väggbrytare

Komfort styrkort: 

 • Samtliga funktioner som Basic styrkort har
 • + Fuktstyrning

4. DESIGNDETALJERNA FÖR SILVENTO

Detta är de synliga delarna på väggens insida och utsida. 

Oavsett om det är en helt ny byggnad eller en befintlig som ska få vår ventilation så är det viktigt att den passar in.

 

UTSIDA

Har i huvudsak två varianter

 • Ventilationsgaller i plast eller metall
 • Väderskyddande kåpor i metall

 

INSIDA
 • Innerkåpa av plast med filter

Än så länge finns det bara en innerkåpa till Silvento.
Den ingår som en del själva ventilationsenheten och väljs alltså inte.

 

 

Detta är designdetaljerna:

Yttergaller

Våtrumslösning med LUNOS Silvento Energy Building

Syfte:
Täcker ytterdelen av ventilationskanalen, garanterar fri luftväg, hindrar saker från att komma in.

Lätta att montera.

Varianter: 

 • Runda
 • Fyrkantiga

Finns i följande material

 • Plast – vit / svart / röd
 • Metall – Rostfri/Koppar
 • Sandat

Kan monteras:

 • Utanpåliggande
 • Inputsat

Samtliga har insektsnät

Kan målas i valfri kulör

Ytterkåpa

Syfte:
Väderskyddar ytterdelen av ventilationskanalen, garanterar fri luftväg, hindrar saker från att komma in.

Varianter: 

 • Vit aluminium
 • Svart aluminium

Har galler och insektsnät

Kan målas i valfri kulör

Innerkåpa

Våtrumslösning med LUNOS Silvento Energy Building

Syfte:
Täcker innerdelen av ventilationsenheten, filtrerar luften.

Hanteras utan verktyg

Varianter: 

 • Vita fyrkantiga i plast

Har grovfilter

Kan målas i valfri kulör