Att välja våtrumslösning

Våtrumslösningar för både nya och befintliga bostäder

 

Vår ventilation för bostadsrum arbetar med balanserade flöden i sina ventilationszoner.

Vi ser våtrum som en egen ventilationszon med speciella behov gällande fukt och lukt. 

Vår systemprincip innebär att om en frånluftsenhet går igång, exempelvis en köksfläkt eller badrumsfläkt, 
så kommer ventilationen i bostadsrummen släppa igenom tillräckligt med luft som sedan flödar mot frånluftskällan.

Detta innebär att under tiden som frånluftsenheten är igång kommer värmeåtervinningsförmågan i bostadsrummen tillfälligt minska. 

Detta decentraliserade system gör att man får bostadsventilation där varje del gör vad den är bäst på: 

  • Bostadsrummen får alltid kontinuerligt luftbyte samtidigt som minimalt med värme släpps ut
  • Våtrummen vädrar effektivt ut fukt och lukt när det behövs
  • Köksfläkten suger ut matos och fukt när det behövs

Vår grundrekommendation för våtrum är alltid att de ska ha en aktiv ventilation som arbetar effektivt när det behövs gällande fukt och lukt.  
Övrig tid ska de spara energi och värme i samarbete med övrig bostadsventilation. 


Till våtrum räknar vi bland annat: 

Badrum
Tvättstuga
Torkrum
Toalett

Våtrumsventilation från Energy Building

Befintlig våtrumsventilation med vår bostadsventilation

 

Friheten i vårt decentraliserade ventilationssystem innebär att våtrumslösningen är separat.
Den behöver varken vara ny eller komma från just Energy Building.

Vi går igenom de tre vanligaste ventilationstyperna som kan finnas i en fastighet. 

 

Självdragsventilation

Detta är den ventilation som finns i äldre bostadshus eller flerbostadshus.
Om självdraget fungerar som avsett så arbetar det konstant och är som effektivast vid stora temperaturskillnader inne och ute.

Detta innebär att den kommer suga ut som mest värme på vintern, när huset behöver värmen. 
På sommaren så kommer det fungera som sämst när temperaturen ute och inne är lika stora, då man kanske behöver ventilation som mest.  

Vid stora fuktpåslag kan det även ta en lång stund innan acceptabla värden är återställda.

Energy Building rekommenderar alltid att en aktiv mekanisk våtrumsventilation används, som effektivt kan vädra ut vid behov.

 

Befintlig ventilationsenhet, exempelvis badrumsfläkt i våtrummet

Finns det redan en badrumsfläkt som fyller behovet så finns det ingen anledning att ändra på detta.
Övrig ventilation från Energy Building kommer låta tillräckligt med luft komma in så att denna kan arbeta som vanligt.

Rekommendationen vi ger är att badrumsfläkten ska arbeta vid behov och inte stå igång alltid, eftersom detta påverkar värmeåtervinningen i bostaden negativt.
Det är dock inte ovanligt att se att det finns bostäder som i stort sett ventileras helt med en badrumsfläkt som ständigt suger ut varmluft utan att återvinna den.
Detta kan skapa kalldrag och påverka både elförbrukningen såväl som uppvärmningskostnaderna.

Energy Building rekommenderar att man använder rätt ventilationsenhet till rätt typ av ventilation och återvinner bostadsvärmen i största möjliga grad.

 

Centralt placerad frånluftsfläkt

Detta är en vanlig ventilationsform, speciellt i flerbostadshus.
Bostadsrumsventilation från Energy Building kommer inte till sin rätt med denna typen av kraftigt konstant frånluftsflöde.

Värmeåtervinningsgraden påverkas i alltför negativ grad för att det ska vara en ventilationskombination vi kan rekommendera.

Centralt frånluftsaggregat riskerar i sig själv att skapa kalldrag och har negativ påverkan på energihushållning och god värmeekonomi.

Energy Building rekommenderar följande:

  • antingen vidtas åtgärder för att kunna reglera frånluftsflödet så att det sker vid behov,
    antingen fuktstyrt eller genom annan närvarostyrd mekanism.
  • Eller att det centrala frånluftssystemet ersätts med nya  behovsstyrda ventilationsenheter i varje våtrum.
Våra våtrumslösningar fungerar i samarbete med vår ventilation för bostadsrum – men fungerar även utmärkt för sig själva.