Energy Building summerar NordBygg 2018

Energy Building summerar NordBygg 2018

En succémässig upplevelse!

För tredje gången har Energy Building deltagit på NordBygg – nordens största byggmässa. Vårt deltagande denna gång säger oss att intresset för decentraliserad bostadsventilation aldrig varit större, men också att många företag fortfarande är omedvetna om denna effektiva systemlösning.

Bildkollage: Stora entrén, mässöversikt, transparent fikapaus

Teamet i Energy Building

Energy Building summerar Nordbygg 2018
Teamet på Energy Building: Jesper, Claes, Björn, Mattias

Under de fyra mässdagarna hade vi en bemanning på 4 personer; ägarna Claes och Jesper, medarbetaren Mattias och sist men inte minst fick styrelseordförande Björn också stärka upp. Och det var tur.

Trots att Energy Buildings monter låg rätt långt upp i den väldigt långa mässhall A, så var intresset väldigt stort för vår ventilation.

Oftast hade varje person i vårt team varsitt besökande företag som fick en genomgång av vad Energy Building gör och hur vår ventilation fungerar. Det blev inte många döda stunder under någon av de fyra dagarna – och det är precis så vi föredrar det.

Bildkollage: Fläktkonstruktören ebmpapst, snabb firmabil, prima mässbränsle

Energy Buildings muntra monter

Precis som med vår ventilation använde vi väggarna för att på snabbaste sätt åstadkomma effekt.

Vi koncentrerade budskapet till två olika målgrupper, de som bygger nya bostäder samt de som renoverar befintliga bostäder, med bilder från projekt vi arbetat med under 2017.

Det fanns också en stor bild över hur våra ventilationsenheter sitter i en typisk radhuslägenhet. Utöver detta hade vi bland annat tre piedestaler med våra mest använda enheter som arbetade:

  • – för bostadsrummen
  • – för värmeåtervinnande våtrumsventilation
  • – för frånluftsventilation

Till sist hade vi även ett bord med “byggstenarna” i en installation så man kunde vrida och vända på de produkter som gör ventilationen möjlig – under tiden de arbetade!

Digitala broschyrer blev uppskattat

Inför mässan hade vi uppdaterat de befintliga broschyrerna men även producerat fyra nya.

Energy Building summerar Nordbygg 2018
Digital bild av analoga men populära broschyrer

Monterbesökarna fick givetvis ta våra tryckta broschyrer, men de erbjöds även att få våra broschyrer skickade till sig via mail som PDF:er. Många uppskattade detta alternativ, delvis för att man inte behövde bära runt dem under sitt mässbesök, men även för att det sparade miljön och underlättar när man ska informera vidare inom sitt företag.

En ventilation som alla förstår blev aha-upplevelse

Ska man ta några exempel på vad besökarna blev mest överraskade över så är ett axplock nog

  • den mängd av användningsområden som systemet faktiskt kan ha, från förråd till stora villor och allt däremellan
  • Hur okomplicerat det är både att dimensionera och installera – vilket gör det lätt att projektera och överblicka
  • Hur robust tekniken är trots, eller tack vare, sin litenhet, vilket gör hela systemet väldigt motståndskraftig både mot tidens tand och driftproblem
  • Att den är så extremt strömsnål att OVK-godkänd ventilation i en ny lägenhet på 74 m² endast drar 17 Watt.
  • Att värmeåtervinningsgraden matchar de bästa systemen på marknaden och ligger på mellan 80-90%.
  • Att vårt system lämnar brandcellerna intakta – och gör brandspjäll helt överflödiga.
Energy Building på Nordbygg
Energy Building på Nordbygg
Energy Building på Nordbygg
Energy Building på Nordbygg

Bildkollage: Charmig skärm, levande väggar, lysande design, mässpendling

Energy Buildings besökare var legio

Om man sneglar lite på besöksstatistiken på Nordbygg 2016 och antar att de är någorlunda samma denna gång så har detta varit en mycket bra mässa för oss.

För två år sedan hade man 50 000 besökare, 5 500 av dessa kom för att de hade intresse av ventilation.

Energy Building summerar Nordbygg 2018
Bra drag i ventilationsmontern

Utgår man från de siffrorna skulle det innebära att 10% av alla ventilationsintresserade företagsbesökare varit och pratat med oss i vår monter! Och det har varit bra samtal som i många fall varit lika delar informerande som säljande. Vi är övertygade om att många nya intressanta affärsrelationer påbörjats under dessa fyra hektiska, men roliga, dagar. Nu ser vi fram emot nästa mässa, fastighet 2018 i Nyköping den 2:e maj.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att prata ventilation med oss på NordBygg!

Du som inte var på NordBygg ska givetvis få samma möjlighet att läsa våra broschyrer
Klicka för att läsa / ladda ned