FAQ

Energy Buildings ventilationslösningar utgår från tanken att behovet skall kunna påverkar ventilationen. Våra produkter kan kombineras till 3 olika systemlösningar:

FAQ- Vanliga frågor

Hur tjock måste väggen vara?

Till en vanlig iV Smart + behövs 300 mm vägg eller mer. Är väggen tunnar så har vi olika lösningar. IV Smart kompakt är 100 mm kortare. Dessutom kan den kombineras med ytterkåpa på utsidan som gör det möjligt med ännu tunnare väggar.

Hur mycket ström drar ett par?

En iV Smart + drar vid normal drift ca 1,5 W. Ett par förbrukar alltså ca 2*1,5*24*365=26,3 kWh, till detta kommer sMoven och förluster i transformator

Fungerar lösningen vid låg temperaturer?

Vi har levererat till svenska fjällvärlden och hittills har inte någon enhet fryst igen och inga andra komplikationer med iV Smart + heller.

Mellan sMove och iV Smart + dras kabel. Finns det ingen trådlös ventilationslösning?

Jo, vår leverantör Inventer har en trådlös lösning, Connect. Med den sker kommunikationen på 868 MHz i systemets trådlösa nätverk mellan de enskilda ventilationsaggregaten. Frekvensen är avskild från andra RF/Wi-Fi-nätverk och har en utmärkt räckvidd. Dock skall tilläggas att 2 saker. Samtliga iV Smart + behöver då strömförsörjning av 230 V som ersätter styrkabeln. Styrenheterna behöver även den 230 V. Med Connect lösningen går det inte att byta innerkåpa så ljudet blir ca 7 dBa mer med en connectlösning än med vår APW på insidan, vid samma ljudbild blir luftflödet med APW 2-3 gånger så stort.

Går det att monter själv?

Ja, så när som på el inkopplingen enligt nedan

Behövs det elektriker till inkoppling?

Ja, till inkoppling av Silvento och transformator (24 volt, som matar sMove)

Vad påverkar värmeåtervinningen?

För en iV Smart + är värmeåtervinngen vid test enligt “norm” 87%. Naturligtvis minskar den som helhet i bostaden när frånluften går i våtrum. Utöver det påverkas verkningsgraden av vind och temperatur. Verkningsgraden är testad vid 7 grader och när temperaturen blir lägre så blir verkningsgraden lägre. iV Smart + är ingen “stark” fläkt och är det stark vind utomhus så påverkas verkningsgraden negativt.

vind vid decentraliserd ventilation

Varför ryker det in i bostaden när vi tänder den öppna spisen i bostaden?

Dålig tillförsel av luft. Ventiler och luftspalter kan vara stängda. Frånluftsventilationen är för hög i förhållande till tilluft utifrån (t ex flöden från våtrum tillsammans med spisfläkt).  Kontrollera och reglera tillförseln av luften, separat lufttillförsel till kamin/öppen spis kan vara en lösning.

Det bildas kondens/fukt på insidan av fönster

Bostaden är tät. Ventilationsanläggningen går på för låga flöden i förhållande till fuktnivån. Nya hus av betong kan behövas ventileras på ett högre flöde tills byggfukten har gått ner till normala värden. Detta kan ta över ett år.

Det bildas fukt på utsidan av fönsterna?

Ett fenomen som uppstår i täta byggkonstruktioner med t ex nya fönster och tilläggsisolering. Detta är inget tecken på dålig ventilation eller att huset är dåligt isolerat utan tvärtom.

Vad menas med decentraliserat?

I motsats till en ventilationsanläggning med ett stationerat aggregat och ventilationskanaler är består ett decentralt system av flera fläktenheter som monteras i husets ytterväggar.

Ytterdörren är svår att öppna till bostaden?

Det kan tyda på för högt undertryck (ofta skapad av frånluft) och det finns inte tillräckligt med tilluftsflöde. Frånluft i badrum och spisfläkt med imkanal kanske är igång samtidigt.  Spisfläktar med imkanal kan skapa höga undertryck när de är i drift.

Varför behövs ett mekaniskt ventilationssystem när vi tilläggs isolerar eller byter fönster i vårt hus?

Huset blir tätt som i nya bostäder. Självdraget minimeras. Otätheter i byggnaden har tidigare bidragit till luftväxlingen. Efter isoleringen stannar fuktig och uttjänad luft kvar i bostaden. Detta kan skada bostaden med mögel och fuktskador som konsekvens kan innebär hälsorisk.

Hur bra blandas luften ?

Studier som tex EwWalt, “Energetic evaluation of decentralised controlled domestic ventilation in alternating mode of operation” och Alexander Merzkirchs, “Energieeffizienz, Nutzerkomfort und Kostenanalyse…..” visar båda att luftutbytet blir bra med par verkade fläktenheter. I EwWalt studien studeras även vindens effekt på luftutbytet. I de scenarier som testades blev luftombytet bra.

Luftcirkulation eller blandning utspädning av ventilationsluft

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!