Frånluftsventilation – så funkar det och såhär går det att förbättra den!

Ordet frånluft ger en bra bild, luft från bostaden/fastigheten och ut. Frånluftsventilation kan beskrivas som en utveckling av självdragsventilation. När fastigheterna under andra delen av 1900-talet blev tätare och med ändrade behov blev frånluft en naturligt nästa steg. Båda saknar värmeåtervinning men frånluften är enklare att styra. Läs mer översiktligt om olika typer av ventilation här.

Ventilation med frånluft

 funkar frånluft

Normalt sugs luften ut från 1 eller flera ställen, där luften räknas som mer förorenad så som badrum, toalett och kök. Frånluften skapas av en frånluftsfläkt. Generellt finns det 2 typer av frånluft. En centralt placerad fläkt som ofta sitter på taket som suger från flera olika rum eller en fläkt per rum som behöver frånluft, vanligast i villor och sommarstugor.

Självdraget fungerar ofta med att luften kommer in genom springor. Med frånluftssystem är målbilden ofta att styra tilluften med tilluftsdon i ytterväggen eller spaltventiler i fönsterkarmen. Ofta används partikelfilter för att filtrera tilluften.

Styrning av frånluftsventilation

Genom att styra frånluftsfläkten blir möjligheterna att styra flödet mycket bättre. Som beskrivit ovan är tanken att frånluftsfläkten arbetar tillsammans friskluftsventiler och spaltventiler.

Decentraliserad Ventilation med Energy Building

Småhus 

I en villa eller sommarstuga fungera den här lösning normalt bra. Frånluftsfläkten/badrumsfläkten körs ofta med ett för huset lämpligt grundflöde, lite hela tiden eller intervaller. Forcering startas av fuktgivare eller strömsignal, normalt samma som styr belysningen dvs strömbrytare eller närvarosensor. 

Vanligast är en frånluftsfläkt (“badrumsfläkt”) som sitter i wc/dusch, läs gärna vår Guide till rätt badrumsfläkt.

Decentraliserad Ventilation med Energy Building
Decentraliserad ventilation i BoKloks projekt Solhöjden
Decentraliserad ventilation i BoKloks projekt Solhöjden

Flerfamiljsbostad

I en fastighet med flera lägenheter blir systemet mycket mer känsligt. När fläkt och samtliga till- och frånluftsdon ställts in fungerar systemet som det skall. 

De negativa sidorna finns:

– Vintertid kommer kall luft in via tilluftsventilerna. Inte helt ovanligt är då att en hyresgäst minskar inflödet från ventilen med effekten att det ökar någon annanstans, vilket kan vara i samma lägenhet. Det kanske också bli så att flödet ökar en annan lägenhet.

– Undertrycket som skapas riskerar att öka radon i huset och öka radonhalten. 

Funktionen axial fläkt för luft tex applicerbart på badrumsfläktar så som Pax och Fresh

Olika frånluftslösningar

Axial ”badrumsfläkt”

Axial frånluftsfläkt det som många hänvisar till som en ”pax fläkt”, även om pax är ett fabrikat. 

Axialfläktar är enklaste typen av frånluftsfläkt och också normalt billigast.

En axialfläkt kan fläkta ut mycket luft men skapar inte något högt tryck på samma sätt som en radialfläkt. Axialfläktar sitter badrumsväggen. I Sverige är PAX och Fresh vanliga och kvalitativt bra.

Funktionen axial fläkt för luft tex applicerbart på badrumsfläktar så som Pax och Fresh
Badrumsfläkt typ Pax eller Fresh men med radialfläkt för ventilation i wc/dusch och badrum

Radial ”badrumsfläkt”

Radiala frånluftsfläktar är inte lika vanliga som axial i Sverige beroende på hur de historiskt använts. En radialfläkt kan skapa ett mycket högre tryck vilket för att de kan överkomma större mottryck, tex när det stormar på utsidan.

En större fördel med fläktar som skapar högre tryck är att de inte behöver placeras vid väggen. De kan placeras mitt i huset och med en slang ventilera ut frånluften. 

I Tyskland används Silvento fläkten som frånluftsfläkt vi kanalanslutning mot skorstenen. Med bra tryckprestanda och backventil är det en mycket bra lösning när luft behöver transporteras längre än bara genom väggen.

Ventilation med frånluft

Centrala frånluftsfläktar

Att placera fläkten på taket ger naturligtvis fördelen att ljudet blir lägre i bostaden. Takfläktar finns i en mängd olika varianter med olika fläkttekniker. 

Det normala är en placering på taket eller vinden men i vissa lösningar finns även för placering i undertak. Gemensamt är att de klarar stora volymflöden och att tanken är att kunna ta luft från mer än ett rum.

Ventilation med frånluft
Ventilation med FTX-aggregat
Ventilation med FTX-aggregat

Att ändra en frånluftslösning

Att bygga om till ett FTX-system med kanaler kräver en del insats i båda fallen, hur mycket beror på förutsättningarna men det brukar vara lite komplicerat att dra kanaler i en befintlig fastighet .

Ett frånluftssystem som är baserat på badrumsfläktar går lätt att uppgradera till ett decentraliserat system utan kanaler. Om det är en fördel går det att göra i mindre etapper. Central frånluftssystem är lite mer komplicerade att uppgradera då frånluftsflödet behöver minskas, styrningen av fläkten förändras och en behovsstyrning av badrum installeras.

Ventilation med självdrag

Frånluftsventilation

Precis som med självdragsventilation byggs det få nya hus med tekniken idag. Till skillnad från självdragsventilation uppfyller frånluftsventilation utan problem BBRs krav på luftflöden däremot är det svårare att uppfylla kraven på energiförbrukning  vid energiberäkningen. 

Skall ett nytt hyreshus eller bostadsrättshus byggas blir det som regel en lösning med värmeåtervinning. 

Ventilation med självdrag