Hus med KNX-styrning av ventilation

Huset har 2 utmärkande tekniska drag, KNX-styrning och sandwichväggarna. Båda skapar var för sig och tillsammans förutsättningar för en energisnål bostad.

Sandwich vägg

Själva namnet sandwich kommer sig av att man tar två tunna materialskikt och däremellan har man ett lätt men hållfast material. Då får man en konstruktion som liknar en dubbelmacka, eller sandwich. Detta skivmaterial blir lätt och hållfast och starkare än en lika tjock skiva som är gjord utav ett och samma material.

Sandwichpaneler kan se ut på olika sätt här är några exempel
Sandwichpaneler

Att bygga med Sandwichväggar

Produktion och montage av väggar går väldigt snabbt. Väggarna som användes i det här objektet kom från Novazip och har ett glasfiberlaminat på utsidan med sand i och en 11 mm träfiberskiva (OSB) invändigt. Utsidan kan målas direkt efter montage. Mellan skivorna finns EPS mellan 300 och 400 mm. Väggar är förstärkta med profiler utifrån var fönster och dörrar skall placeras. All håltagning görs på plats. På bilden syns 2 skivor på marken som är ursågade. Ovan ett av hålen är ett montagerör för ventilationen monterat.

Vägg från Kenpo Sandwich
Håltagning för fönster och dörrar görs på plats

Installation av KNX-styrning

El och KNX kabel installeras genom att installationslang och apparatdosor fräses in i osbskivan. Både el och KNX ger mycket kabel. Samtliga KNX-styrningar sitter vid el-centralen vilket ger 22 slangar (11 par) bara det.

El och KNX-styrning fräses in i sandwichvägg
Elen fräses in i osb skivan innan gipsning. Den urfrästa rektangeln är fönster placering.

Kenpo Sandwich
Förborrade montagerör med korrekt KNX-anslutning (normalt 12v styrkabel). Fixerade och tätade innan gipsning. Använda lågexpanderade fogskum är ett bra sätt att få tätt mellan rör och vägg!
KNX Hus levererat av Kenpo Sandwich
Stort hus med mycket installationsslang!
KNX styrning i elcentral till ventilation
Stor elcentral

Boendevolym

Sandwich element har en låg vikt och kan konstrueras för långa spännvidder. Som ett resultat finns fantastiska möjligheter att till låga kostnader få en bostad med stor rymd på ett enkelt sätt.

Hur fungerar KNX-styrningen

Väldigt översiktlig så tar KNX in ett värde och omvandlar till en åtgärd utifrån fastställda protokoll. Värden är tex temperatur, luftkvalitet, om en dörr är stängd, rörelsevakt eller ljussensor. Utifrån invärde följs sedan ett protokollet tex när en lampa skall vara till eller från.

Ventilationen med KNX-styrning

I rummen finns KNX-givare som mäter CO2 och temperatur. Med korrekta värden styrs ventilation och värme efter önskemål. Ventilationen kan då arbeta med ett grundflöde och ökar luftflödet när luften är förorenad. Ursprungligen var tanken att använda VOC givare men blev det CO2 med integrerad temperaturgivare. I våtutrymmen används EGO samt Silvento. I övriga boendeytor sitter 12 par , styrda av 8 KNX-styrningar, som var styr maximalt 2 par.

Sandwichväggar och decentraliserad ventilation ökar möjligheterna till boendevolym och BOA
Med decentraliserad ventilation blir det enklare att skapa öppna planlösningar med mycket boendevolym