IV Smart +

iv Smart + funktion som Lunos e2

IV Smart +

IV Smart + är grunden i Energy Buildings decentraliserade ventilationslösning. Fläktarna arbetar parvis med regenerativ värmeåtervinning genom de keramiska värmeväxlarna. Den keramiska växlaren monteras först och sedan fläkten så att fläkten är på insidan. Fläktarna monteras som standard i 160 mm montagerör som går genom yttervägg. Invändigt är montageröret 154 mm.

De två enheterna arbetar enligt pull/push principen ena fläkten blåser ut samtidigt som andra blåser in luft, detta gör ventilationen balanserad. Smart + fläktarna byter flödesriktning var 70:e sekund och värmeväxlingskärnorna behåller på så sätt runt 87% av värmen inomhus.

Teknisk data

Verkningsgrad enligt EN 13141-8:87 %
Frånluftsflöde (m³/h) per par:17-58 m³/h
Energiförbrukning per par:2-6 W
Specifik energiförbrukning:0,15 W/m³/h
Spänning:24 V DC
Längd:270 mm
Väggtjocklek: Min 300 mm
Fuktåtervinning:Cirka 20-30%
Artikelnummer: 1507-0017

Ventilationslösning med IV Smart + 

En ventilationslösning med IV Smart + kan vara ett par nedan som gör att luften förbättras i en befintlig bostad. Alternativt en systemlösning som inkluderar ventilationslösningen även i badrum.

Transformator

IV Smart + drivs med 24 vDC Transformatorer finns i olika storlekar 15-36 W, infällt eller på DIN-skena.

Styrning

Styrningen styr flödesriktning och volym. Olika typer där den på bilden sMove är den vanligaste

Kabel

  • 24 vDC 0,75 mm²,
  • Strömkabel mellan transformator och styrning
  • Styrkabel mellan styrning och iV Smart +
Koppling av decentraliserad ventialtion

Installation i vägg

Vanligast ett montagerör men med alternativ.

Yttergaller eller väderkåpa

Vitt eller antracit svart är vanligast. Vid nyproduktion målas ibland kåporna med samma färg som huset.

Innerkåpa

Samtliga innerkåpor har ett filter. För bästa funktion rekommenderar vi Smygin Akustik Puck

Montage av decentraliserad ventilation i trävägg

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!