Villa Skönborg – vägvisaren inom hållbar byggteknik

Villa Skönborg – vägvisaren inom hållbar byggteknik

I gamla tider dyrkade människan solen som livgivande källa av värme och ljus. Idag litar vi på mekaniska metoder i våra hus för att fylla samma grundläggande behov. När slutade solen vara en faktor för våra hus? För Jan Hevsund är kraften i solen central för byggandet av Villa Skönborg.

Villa Skönborg är off-grid

I vår tid finns det alla skäl att vända oss till solen igen eftersom den gör det möjligt att bo både passivt och off-grid. Faktum är att ett välplanerat hus i Sverige med rätt enkla medel faktiskt kan ha solen som primär värmekälla mellan mitten av januari fram till november månad. Märk väl, direkt värmestrålning – inte elkonverterad energi.

Planering, rejält med byggmassa och supereffektiv isolering är det som behövs för att göra det hela möjligt. Villa Skönborg i Västerås byggs på detta viset, och privatpersonen som bygger det har delat med sig av sin kunskap till oss på Energy Building om projektet.

Janne Hevsund som han heter menar att många pratar om husen man skulle kunna bygga – utan att ta steget fullt ut och faktiskt göra det.

Off grid byggaren Jan Hevsund
Jan Hevsund

Men nu förverkligar Janne sin dröm, och drömmen tilltalar ögat lika mycket som hjärnan. Villa Skönborg blir både vackert och smart, utan att kosta mer än en vanlig villa.

Lång planering = effektivt förverkligande

Efter 30 år som renoverande husägare var det dags att ta steget att bygga nytt.

Tankearbetet och planering var klar: Ett kompromisslöst hus som binder samman design från en tidsepok då hus fortfarande var vackra.

Byggt med teknik som inte är framtid utan nutid och som samtidigt innebär praktiskt taget noll värmeförlust och är i praktiken eloberoende. Det kräver i hustermer en rejäl rock och mössa, byggt enligt termosprincipen samt ett eget energisystem. Ett soltempel – mitt i Västerås.

Villa Skönborg och Energy Building

Vägvisande tips

– Så få genomföringar och korta transportvägar av allting som bara möjligt. Transportvägar, oavsett om det är av el, vatten, luft eller ljus innebär onödiga förluster. Detta har fått leda vägen till planlösningen i huset.

– Huset måste också byggas helt tätt genom olika lager av sten och isolering så att ingen värme slipper ut. Det är lättare och billigare att ventilera bort överskottsvärme, än att behöva producera värme i sig, men detta måste ske kontrollerat och balanserat.

– Eftersträva så bra isoleringsvärde som möjligt i allt material. Stor skillnad på branschstandard och vad som faktiskt är bäst. Men också väga merkostnad i material mot besparingsavkastning på åtgärden, så att det lönar sig genom åren.

Räknat med solvinklar

Runt om Villa Skönborg har det ritats in generösa takutsprång. Dessa har  en tvåfaldig funktion gällande solen: på sommaren när solen står högt och lyser starkt så ska dessa skydda huset från den. När vintern infaller står solen lågt och lyser svagt och då tillåter de att solen lyser in och värmer upp.

Inte många hus man ser byggda idag har tagit med detta i beräkningen och de lider också ofta under fina sommardagar av alldeles för höga inomhustemperaturer.

Detta gör också att man sett tendenser till att bostäder i Sverige generellt har minskat sin elförbrukning gällande uppvärmning, men ökat markant vad gäller komfortkylning.

Planering löser planlösning

Villa Skönborg - decentraliserad ventilation


Tittar man på planlösningen så ser man tydligt att eftertanke skänkts åt att samla alla serviceinstallationer tätt ihop så att de delas mellan stora och lilla badrummet, köket och groventrén och att dessa rum delar innerväggar. Detta kortar av transportsträckorna och minskar byggkostnaden, hela byggprocessen blir smidigare helt enkelt och energiförlusterna minimeras.

Husväggarna blir över en halvmeter tjocka, takhöjden i stora rummet nästan 5 meter, och 24 stora fönster gör att huset kommer bli extraordinärt på många sätt.

Hur andas man i ett lufttätt hus som Villa Skönborg?

När man väl kommit på metoden med att bygga riktigt tätt och hanterat luftfuktigheten initialt med absorberande väggmaterial kommer nästa fråga: Kan det inte bli för tätt? En viss luftväxling måste ske, som enligt BBR ska vara ett halvt luftombyte i timmen. Utöver detta måste värmen i huset kunna regleras internt på olika sätt i olika sektioner, eftersom vissa områden kommer bli varmare än andra, vissa av dem klassiska tilluftsrum.

Janne visste av olika skäl inte vilket system han skulle välja och lutade mot  självdragsventilation, eftersom alternativen med centrala ventilationssystem med rörkanaler bara verkade innebära uppoffringar både byggnadsmässigt och driftmässigt.

Lösningen på ventilationsproblemet i Villa Skönborg

Då tipsade en av konsulterna till projektet om en radikalt annorlunda metod att ventilera hus på. Istället för ett stort FTX-aggregat och långa transportvägar genom rörkanaler, så använde man istället mycket små fläktar som sitter inuti ytterväggarna. Inte större än en normal datorfläkt, vilket gör att de kan drivas av lättinstallerad svagström, decentraliserad ventilation.

Därtill har varje fläkt en egen värmeväxlare i keramisk sten, som tar emot och avger värme på ett mycket effektivt sätt. Man sätter helt enkelt in så många fläktar som behövs i huset för att uppnå rätt och önskad luftväxlingsgrad.

Janne tilltalades av konceptet eftersom det var okomplicerat och hade samma filosofiska grundtankar som hela huset byggdes efter: Korta transportvägar, energisnålt, effektivt, en modern lösning för ett modernt hus.

Utöver det kunde han koppla elen till det själv och sedan byta filter själv. Att kostnaden inte blev högre än med ett konventionellt system var också en välkommen egenskap.

En avgörande skillnad från självdragsventilation och centralt FTX var också att det kunde förmås ventilera skilda delar av huset på olika sätt samtidigt. Decentraliserat helt enkelt.

Villa Skönborg med LUNOS ventilation från Energy Building
Solvarma väggar med väggkanaler för den decentraliserade ventilationen

Arton istället för en

Efter att ha undersökt och kontaktat mer än en leverantör för denna princip av ventilation valde man till slut oss på Energy Building. Vi hade en komplett systemlösning för både bostadsrummen och för badrummen som kunde integreras utseendemässigt och funktionsmässigt.

Denna decentraliserade ventilationslösning innebar 18 stycken väggenomgående monteringsrör på 160 mm diameter som vart och ett innehåller en ventilationsenhet. Det är dessa rör man kan se på husbilden. Ventilationsenheterna kommer från LUNOS, och är av följande två typer:

Produktinfo om Lunos e2 och beskrivning på hur decentraliserad ventilation fungerar

I samtliga bostadsrum finns parverkande fläktenheter. Rören till dessa placerades bland annat på i olika höjder i kupolrummet, så att olika skikt av luftmassan kan ventileras så effektivt som möjligt.

Lunos ego badrumsfläkt som mentilerar med värmeåtervinning

I stora badrummet blev det en hybridenhet som normalt ventilerar med värmeåtervinning men som via fuktsensor kan gå över och arbetar som en vanlig badrumsfläkt när det behövs.

På lilla toaletten arbetar en ren frånluftsenheten med behovsstyrning.

Smart Comfort Styrpanel

Genom en styrpanel ges ventilationsenheterna multifunktionella egenskaper så som fuktstyrning, tidsstyrda ventilationslägen, kallventilation mm.

Olika ventilationszoner i Villa Skönborg

Genom 6 stycken styrpaneler får Janne precis den kontrollen han vill ha och behöver. Inte bara för att kunna andas frisk och filtrerad luft utan även för att kunna återvinna värmen när det behövs, utan även kunna välja att mekaniskt kallventilera om det skulle bli för varmt inomhus.

Denna valmöjlighet har man inom 6 olika zoner i huset, vilket ger optimal komfort överallt. I normala fall är mekanisk ventilation en rigid installation som inte medger mycket möjlighet till styrning eller zonvariation för bostadsinnehavaren, men med denna decentraliserade ventilationen är det en enkel självklarhet.

Strömsnålt är alltid värdefullt

Ventilationssystemet är byggt för att användas dygnet runt, året runt, oavsett temperatur. En välkommen bieffekt är att strömförbrukningen trots detta blir oerhört låg, ventilationsdriften i hela huset motsvarar ungefär en enda 40 W glödlampa.

Ventilationen kräver ingen förvärmare, utan använder en keramisk sten som värmeväxlare. Systemet överlåter själva uppvärmningen till husets golvvärme, som gör det arbetet på ett effektivare sätt än någon ventilation kan göra. Eftersom Villa Skönborg är också är ett off-grid hus med egen elförsörjning så är detta fördel både för miljö och energisystem.

Villa Skönborg – verklig inspiration

Villa Skönborg med LUNOS ventilation från Energy Building

Villa Skönborg är ett hus som visar vad som är möjligt om man tänker utanför lådan. Att man med målmedvetenhet och visionärt tänkande kan inte bara åstadkomma något annorlunda, utan något som faktiskt är bättre. Huset blir vackert och effektivt. Bekvämt och miljövänligt. Enastående och prisvärt.

Det är inte heller ett koncepthus utan verklighet levererad av en privat initiativtagare. Vi tror att detta är ett bygge som kan inspirera många byggföretag och privatpersoner som går i husbyggartankar!

Besök gärna Janne Hevsunds byggblogg: ”Villa Skönborg – vår dröm blir verklighet”
Villa Skönborg med LUNOS ventilation från Energy Building
Janne tar emot ventilationen från Energy Building

Vi tycker det är oerhört roligt att Energy Building fått ta del av detta husprojekt och fått leverera ventilationen till det!

Så pass att vi till och med gjort en 16-sidig broschyr om projektet, där man kan fördjupa sig i Villa Skönborg och dess olika lösningar och fördelar samt hur Janne tänkt. Ladda ner genom att klicka på nedan broschyr.