Guide till rätt badrumsfläkt

Badrumsfläkt typ Pax eller Fresh men med radialfläkt för ventilation i wc/dusch och badrum

En badrumsfläkt kan kosta allt från 100-5000 kr, tex påverkar vilken typ av fläkt och vilka funktioner som badrumsfläkten har priset. Utifrån behov, funktion och montage är målet att nedan försöka belysa vad som kan vara rätt badrumsfläkt för badrumsventilationen.

De 2 typerna: axial eller radial badrumsfläkt

Det finns några olika typer av fläktar; axial-, radial-, diagonal- och tvärströmsfläktar. Badrumsfläktar är normalt axial- eller radialfläktar.

Axial

I en axialfläkt får luftflödet rakt genom. Det ger en fläkt som till sin uppbyggnad är kompakt och kan förflytta mycket luft.

Funktionen axial fläkt för luft tex applicerbart på badrumsfläktar så som Pax och Fresh

Radial

I en radialfläkt går luftströmmen rakt in i för att sedan vinkla ut. Resultatet blir en fläkt som kan skapa mer tryck. Samtidigt blir den lite större och skapar inte lika mycket flöde som en axial fläkt

Princip för radialfläkt tex applicerbart på fläktar så som Silvento badrumsfläkt

Axial eller Radial badrumsfläkt?

I Sverige är det vanligast med axiala badrumsfläktar, det som ofta refereras till som en Pax fläkt. I de fall det behövs riktigt stora luftflöden är axial att fördra samtidigt som en radial är att föredra när det är behov av lite större lufttryck. Stort tryckbehov kommer oftast av att luften skall ventileras ut genom en längre kanal (wc/dusch ligger inte vid yttervägg) eller en skorsten (exempelvis bottenvåning på ett flervåningshus).Läs mer om fläktar i källdokumentet till bilderna här!

Vilken funktion behöver en badrumsfläkt

Forcering

Den historiska utgångspunkten. Dålig luft slå på fläkten. Från början var det ofta genom att dra i ett snöre eller en separat strömbrytare. Idag startar eller ökar badrumsfläkten till forcering normalt när belysningen tänds.

Grundflöde

Används fläkten som bostadens ventilation (dvs som frånluftsventilation) så behövs absolut ett grundflöde. Grundflödet storleken beror på bostadsyta och om det finns fler frånluftsfläktar som “hjälper till”.

Fukt

Att transportera bort fukt från våtutrymme är badrumsfläktens viktigaste funktion. När badrumsventilationen styrs efter fukt är målbilden att hamna mellan 40-60 % (referat till som bra nivå tex enligt Condairs) relativ fuktighet med ritning 40-50%. Vanligast är att fukt och temperatur mäts och utifrån det styrs fläkten, tex via att den ökar vid ökad fuktbelastningen eller att fläkten direkt går upp till maxforcering.

Närvaro

I samband med besök i badrum, wc/dusch och wc så tänds normalt belysningen och i de flesta fall så används lampans tändtråd även för att badrumsfläkten skall forcera alternativt har fläkten en ljussensor. Finns det fönster så används inte alltid belysningen och om det upplevs som ett behov är en rörelsedetektor, tex radar eller IR, ett bra alternativ.

Odör/doft

Det finns idag möjlighet att mäta flyktiga organiska föreningar (voc Volatile Organic Compounds) enklast utryckt något som luktar. Hårspray och parfym är exempel som ger tydligt utslag på en voc-sensor.

Backventil/kallrasskydd/kallrasspjäll

Lösningen att skydda luft från att komma in baklänges har många namn. Skall fläkten inte gå kontinuerligt bör det monteras något som säkerställa att luften inte går in i bostaden via badrummet.

Värmeåtervinning

Den “vanliga” badrumsfläkten är en ren frånluftsfläkt utan värmeåtervinning. Det finns ett antal alternativ (tex iV Twin +, EGO och Vents) med värmeåtervinning där fläkten sitter i väggen och kontinuerligt ventilerar badrummet med ett visst undertryck. Ökar fuktigheten är det vanliga att fläkten ökar flödet för att vid mycket fuktigt gå över till ren frånluftsventilation.

Badrumsfläktar från olika leverantörer

Det finns väldigt många fabrikat av det som ofta kallas “pax-fläkt” eller badrumsfläkt. Samtidigt är det ett fåtal som står för den övervägande delen på den svenska marknaden. Nedan är en liten översikt av kvalitetfabrikaten.

Pax

Pax AB är fabrikatet som mest av alla förknippas med badrumsfläktar. I sortimentet finns 4 olika produktserier, Calima, Levante, Passad samt Sirocco. Samtliga fabrikat är axial fläktar där det finns möjlighet att styra på fukt och flöden, särskilt Calima som även går at ställa in via app. Fram till nyligen fanns även Chinook i sortiment en radial fläkt för utanpåliggande montage.

Badrumsfläkt Pax Calima från Pax axialfläkt med app-styrning
Källa: www.pax.se

Fresh

Fresh AB har sedan 70-talet arbetat med produkter för svensk inomhus klimat. Idag finns det ett antal produkter med likande utseende, där Intellivent Sky är premium produkten med bla möjlighet att ställa in via app och luktsensor (med stor sannolikhet en VOC-sensor enligt ovan).

badrumsfläkt Inteliivent sky från Fresh
Källa: www.fresh.se

Klimatfabriken

Nordiska Klimatfabriken AB lanserade 2016 klimat k7 en badrumsfläkt med 7 driftlägen 6 för badrum samt 1 för värmeförflyttning. De 6 driftlägena täcker upp de normal behoven som finns. Design har likheter med Pax.

Badrumsfläkt K7 från Nordiska klimatfabriken
Källa: www.klimatfabriken.se

Energy Building

Silvento ec lanserades 2015 och är den senaste uppdatering av konceptet Silvento som introducerades på tyska marknaden i början av 60-talet. Silvento är en radial fläkt som monteras i ett hus, dvs både infällt och utanpåliggande montage är möjligt. På fläkten monteras ett styrkort på vilket grund-, intervall- och forceringsflöden ställs in, fukt är som standard med på styrkortet, radar är ett tillägg.

Badrumsfläkt Silvento ec

Att fundera inför valet av badrumsfläkt

  1. Vilka prestanda behövs
  2. Vilka funktioner är önskvärda
  3. Hur skall badrumsfläkten monteras