Referensobjekt flerbostadshus

I nedan referensobjekt finns flera olika typer av flerbostadshus. Det är varierande målgrupper, användning, typer av hus, ägande och klimat. Bakgrunden till valet av decentraliserad ventilation varierar men några återkommande anledningar bland våra referensobjekt flerbostadshus är:

Nyproduktion:

  • är möjligheten till ökad prefabricering
  • separata system (intakta brandceller)
  • ökad BOA.

Renovering:

  • enkel installation
  • minimalt återställande
  • kan göras etappvis

Nyproduktion Hyreslägenheter

Marklägenheter Sjöbo

FTX-ventilation från Energy Building i hyresrätter
Färdigt 2019

Götalandsfastigheter i egen regi 8 st marklägenheter i utkanten av Sjöbo. 2 st identiska hus uppförs med 4 lägenheter i varje. Husen är murade i lättbetong och som syns luftvärmepump för uppvärmning. LUNOS e²  står för basventilation, och i badrummen monterades Silvento. Läs mer om att bygga hyreshus

Flerbostadshus Kristianstad

Flerbostadshus med decentraliserad ftx ventilation från Energy building
Färdigt 2016

Huset med 6 st lägenheter byggdes i central Kristianstad. På respektive plan finns 2 lägenheter med. Där bottenplanet har uteplats mot baksidan och plan 2 och 3 har balkonger. Flerbostadshuset är byggt på en stor villa tomt som idag utöver huset inrymmer parkering och förråd. Ventilation i våtrum Lunos EGO och LUNOS e² i övriga bostaden.

Nyproduktion Bostadsrätter

BRF NOSTALGIGÅRDEN
15 st seniorlägenheter i Skanörs Vångar

Referensobjekt flerbostadshus på Skanörs Vångar med Energy Buildings decentraliserade ventilation
Konceptbild av Skanörs Vångar, Wasa Hus, byggår 2017

Wasa Hus byggde under 2017 15 st lägenheter i Skanör, där man valt traditionell skånsk design på de 5 huskropparna, med medelhavsinslag av funktionella och vackra terrasser.
Sweden Energy Building System AB levererar all ventilation till detta projekt, förutom köksfläktarna.
I samband med att Starka göt väggelementen monterades montagerören och elrör drogs i prefabvägarna.  LUNOS e²  står för basventilation, och i badrummen monterades 
Silvento frånluftsventilation.

I projektbeskrivningen nedan kan du följa hela projektet från projektering till överlämnande till de boende.

Marklägenheter, Kristianstad

Referensobjekt flerbostadshus med decentraliserad FTX ventilation
Konceptbild byggt 2014

Vårt äldsta referensobjekt flerbostadshus. Totalt 8 st bostadsrätter i 2 hus. Samtliga med Marklägenheter i 2 plan Utrustade med LUNOS e² i alla rum och Silvento i våtutrymme.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är CTA_Nyproduktion_1800_600-1024x341.jpg
Ladda ner genom att klicka på bilden

I kallt klimat

Hotell i Tornedalen

16 st nyproducerade hotellrum vid Kukkolaforsen. Byggda av Tornedalshus
Färdigt december 2018

En bit norr om Haparanda vid Kukkolaforsen byggdes 2018, 16 st hotellrum av Tornedalshus åt Kukkolaforsen Turist & Konfernens. Bygglovet beviljades i april och i december var det färdigt. Hotellrummen ligger parvis med en gemensam hall, för att gästerna skall kunna hänga av sig tex skoteroveraller  i hallens torkskåp. Hotellrummen och hallen är egna brandceller. Med decentraliserad ventilation går oftast brandcellsgenomföringar att undvika så att brandcellerna är intakta och brandspjäll kan undvikas.

Fler bilder eller läs vårt blogginlägg om projektet

Ombyggnad av skola till lägenheter i Ljusdal

Referensobjekt flerbostadshus med decentraliserad ventilation FTX-ventilation
Renovering 2019

Bottenvåningen har idag 1 st lägenhet. De gamla klassrummen på bottenvåningen byggs nu om till 5 st nya lägenheter mellan 45 och 65 m2. På plan 2 finns en kommersliell hyresgäst som har ett traditionellt FTX-aggregat men genom att använda LUNOS e²  och Silvento frånluftsventilation undviks brandcellsgenomföringar. Dessutom bibehålls en takhöjd, boan maximeras och lägenheterna kan färdigställas etappvis.

Renovering utförd av kommunalt fastighetsbolag

ROT-renovering, 4 lägenheter, Borås

Förbättrad ventilation i ett referensobjekt flerbostadshus för att minska radonet från blåbetong
Renoverat 2017

AB Bostäder i Borås valde att tilläggsventilera 4 lägenheter i ett flerbostadshus med hjälp av decentraliserad ventilation från Energy Building.

Vår ventilation lämpar sig utmärkt för ROT-renovering av ventilation, eftersom man kan ta en lägenhet i taget, och brandcellerna lämnas intakta.

Vi dimensionerade ventilationsbehovet och lokala bygg och elfirmor utförde sedan installationen:

Två lägenheter på vardera 79 kvm fick 6 st LUNOS e² med varsin Universalstyrning
En lägenhet på 108 kvm fick 8 st LUNOS e² och två Universalstyrningar
En lägenhet på 130 kvm fick 10 st LUNOS e²och två Universalstyrningar

Renovering, 17 lägenheter, Fristad

Renovering av ventilation i flerbostadshus. Utförd av kommunalt fastighetsbolag, referensobjekt flerbostadshus för Energy Builiding
Efter renoveringen 2015

Centrumhuset i Fristad är ett av FRIBOs äldsta hus och stod färdigt 1960. Totalt har huset 17 lägenheter i blandade storlekar. I början av 2014 inleddes planerna på att förnya det yttre skalet och samtidigt kunna lösa problemet med något för höga radonhalter i lägenheterna.

Det fanns problem med läckande tack, otillgängliga entréer, dålig belysning i trapphus och utanför byggnaden samt en ”avskräckande estetik”. Balkonger i söderläge till alla lägenheter blev ett sätt att få upp hyran och också hjälpa ekonomin i projektet. Att gå från självdrag till någon form av mekanisk ventilation med värmeåtervinning skulle kunna hjälpa till i hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Lösningen blev Energy Building/Lunos!

Exempel på referensobjekt flerbostadshus
Klicka på bilden för att ladda ner

eCon Testlab, Göteborg

Detta är projekt som drivs av Qideas AB, som ett svar på Boverkets uttalade önskan om bra bostäder för unga.

eCon får två par LUNOS e² i bostadsdelen och Silvento i badrummet.

Fler bilder eller läs vårt blogginlägg omeCon Demolab  i Göteborg 

Vellinge Bilbolag, kontorsdel

När bilhallen projekterades valde skiljdes på ventilationen i själva hallen från den i kontorsutrymmen och toaletter. Genom decentraliserad ventilation från Energy Building kan varje utrymme ventileras oberoende av de andra, vilket i det här fallet gav en bra lösning utifrån komfort och ekonomi.

Vellinge Bilbolag har  LUNOS e² i kontorsrummen, LUNOS NEXXT i sammanträdesrummet, samt Silvento på toaletterna.

Fler bilder