Referensobjekt flerbostadshus

I nedan referensobjekt finns flera olika typer av flerbostadshus. Det är varierande målgrupper, användning, typer av hus, ägande och klimat. Bakgrunden till valet av decentraliserad ventilation varierar men några återkommande anledningar bland våra referensobjekt flerbostadshus är:

Nyproduktion:

  • är möjligheten till ökad prefabricering
  • separata system (intakta brandceller)
  • ökad BOA.

Renovering:

  • enkel installation
  • minimalt återställande
  • kan göras etappvis

Nyproduktion 5 marklägenheter Eslöv

Nybyggnation med Siprox och decentraliserad ventilation
Färdigt 2020

Götalands fastigheter uppför under 2020 sitt andra projekt med ventilation från Energy Building. De två husen har gjuten platta med golvvärme, putsad lättbetong, lättbetong pannor på taket, luftvattenvärmepump och decentraliserad ventilation från Energy Building. Totalt 30 st iV Smart + och 5st sMove i kombination med Smygin APW070 för grundventilationen samt 6 st Silvento ec för wc/dusch.

Ombyggnad av affärslokal till BRF lägenheter

Färdigt 2020

Bostadsrättsföreningen Oporto på Östermalm, Stockholm byggde under 2020 om bottenplanets lokaler till lägenheter som sedan såldes. Totalt blev det 6 mindre lägenheter med Silvento ec i dusch/wc och kök som komplement till kolfilterfläkt samt en grundventilation med iV Smart +
Nyproduktion kooperativa hyresrätter

Väderkvarnen, Simrishamn

Konceptbild av Väderkvaranen färdigt början av 2021

Projekt med 15 st lägenheter 1,5 – 4 ROK uppförs som kooperativa hyresrätter av Husconcept åt Nybo bostadsutveckling. Huset är byggt med betongväggar och gjutna valv. För att passa in i miljön är det fasadtegel. Basventilationen är iV Smart + samt Silvento ec i wc/dusch och kök.

Joneberg, Simrishamn

Konceptbild Joneberg färdigt 2020

Husconcept uppförde under 2019-2020 11 st kooperativa hyresrätter i Simrishamn 1-4 ROK. Lägenheterna som blev färdiga sommaren 2020 har iV Smart + som bas för den decentraliserade ventilationen och Silvento frånlufts fläktar i WC/dusch samt i kök för att ta ut eventuell fukt efter kolfilterfläkt. Byggt med träväggar på gjutenplatta.

Hotell

Hotell i Tornedalen

16 st nyproducerade hotellrum vid Kukkolaforsen. Byggda av Tornedalshus
Färdigt december 2018

En bit norr om Haparanda vid Kukkolaforsen byggdes 2018, 16 st hotellrum av Tornedalshus åt Kukkolaforsen Turist & Konfernens. Bygglovet beviljades i april och i december var det färdigt. Hotellrummen ligger parvis med en gemensam hall, för att gästerna skall kunna hänga av sig tex skoteroveraller  i hallens torkskåp. Hotellrummen och hallen är egna brandceller. Med decentraliserad ventilation går oftast brandcellsgenomföringar att undvika så att brandcellerna är intakta och brandspjäll kan undvikas.

Fler bilder eller läs vårt blogginlägg om projektet

Longstay Stockholm

Iv Smart + samt Silvento KL
Färdigt våren 2020

3 plan i en kontorsfastighet byggdes under 2019-2020 om till hotellrum/long stay. Varje våningsplan har 10 hotellrum samt handikapptoalett, där varje hotelrum med wc/dusch är en egen brandcell. Montagerör borrades i betongväggarna ovanför det akustiktak som senare monterades. I rummen monteras iV Smart + och i WC/dusch Silvento ec.

Nyproduktion Hyreslägenheter

Marklägenheter Sjöbo

FTX-ventilation från Energy Building i hyresrätter
Färdigt 2019

Götalandsfastigheter i egen regi 8 st marklägenheter i utkanten av Sjöbo. 2 st identiska hus uppförs med 4 lägenheter i varje. Husen är murade i lättbetong och som syns luftvärmepump för uppvärmning.   står för basventilation, och i badrummen monterades Silvento. Läs mer om att bygga hyreshus

Flerbostadshus Kristianstad

Flerbostadshus med decentraliserad ftx ventilation från Energy building
Färdigt 2016

Huset med 6 st lägenheter byggdes i central Kristianstad. På respektive plan finns 2 lägenheter med. Där bottenplanet har uteplats mot baksidan och plan 2 och 3 har balkonger. Flerbostadshuset är byggt på en stor villa tomt som idag utöver huset inrymmer parkering och förråd. Ventilation i våtrum EGO och  i övriga bostaden.

Renovering hyresfastighet

Renovering-Ombyggnad, 8 lägenheter, Sexdrega

Referensobjekt med Silvento badrumsventialtion och iV Smart + i bostaden
Renoverat 2019-2020

Ombyggnad av fastighet i Sexdrega så att det efter ombyggnad blev totalt 8 lägenheter. Samtliga med iV Smart + som grundventilation styrd av sMove. Lösningen med decentraliserad ventilation kompletterades med Silvento som badrumsfläkt i wc/dusch. Projektet hanterades av vår samarbetspartner Heralex.

Renovering, 17 lägenheter, Fristad

Renovering av ventilation i flerbostadshus. Utförd av kommunalt fastighetsbolag, referensobjekt flerbostadshus för Energy Builiding
Efter renoveringen 2015

Centrumhuset i Fristad är ett av FRIBOs äldsta hus och stod färdigt 1960. Totalt har huset 17 lägenheter i blandade storlekar. I början av 2014 inleddes planerna på att förnya det yttre skalet och samtidigt kunna lösa problemet med något för höga radonhalter i lägenheterna.

Det fanns problem med läckande tack, otillgängliga entréer, dålig belysning i trapphus och utanför byggnaden samt en ”avskräckande estetik”. Balkonger i söderläge till alla lägenheter blev ett sätt att få upp hyran och också hjälpa ekonomin i projektet. Att gå från självdrag till någon form av mekanisk ventilation med värmeåtervinning skulle kunna hjälpa till i hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen.

Lösningen blev Energy Building!