Miljö och Ekonomi

Värmeåtervinning


Värmeåtervinningen i systemet bygger på en keramisk sten som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi. För att utnyttja egenskapen används fläktar som arbetar i par. Fläktarna växlar riktning in resp. ut med jämna mellanrum. Värmeåtervinningen blir runt 80–90 %, beroende på fläkthastighet och enligt vilken norm testet utförs. Ventilationen står normalt för runt 15–25 % av värmeförlusten i en bostad.

Låg energiförbrukning


Då det inte är långa kanaler som luften skall transporteras genom utan bara genom väggen är fläktarna små och drar vid drift 1–3 W per fläktenhet. Ett decentraliserad ventilation brukar använda 20-40 % av vad ett FTX-aggregat gör.

Villa Skönborg

Off-grid hus utanför Västerås med decentraliserade ventilation. I off-grid hus är det naturligtvis viktigt med en hög värmeåtervinning så att värmen som finns inomhus stannar där. Samtidigt är det nästan ännu viktigare att inte göra av med el. Värme kan skapas på olika sätt som bieffekter tex matlagning och att det finns personer i bostaden. El måste däremot skapas! Besök Jan Hevsunds blogg

Miljö och ekonomi med Villa Skönborgs off-grid hus

Stenberga bostadsrättsförening

Klas Boman har byggt föreningen kring hållbarhet. Låg energiförbrukning, hållbara material, egen elproduktion osv. Läs mer här

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!