LUNOS Smart Comfort styrpanel

Detta är den senaste ventilationsstyrningen från LUNOS. Med denna snygga membranförsedda knappanel har man tagit klivet från att kunna styra sin ventilation, till att faktiskt göra ventilationen både självständigt smart och klimatstyrd.
Styrenheten är lätt att använda med sina tydliga symboler och vita diodlampor och designen är modern och tilltalande.

Förutom de fabriksinställda funktionerna, kan dessa enkelt via knapparna justeras och ändras efter fastighetens eller bostadsinnehavarens val och behov.

Lysdioderna kan förekomma i antingen röda eller vita varianter.

Den kan användas för att styra LUNOS värmeåtervinnande ventilation såväl som frånluftsventilation.

Smart Comfort kan styra följande produkter från LUNOS:

LUNOS e2, LUNOS ego, LUNOS RA 15-60

 

Beskrivning

LUNOS Smart Comfort styrpanel har flera olika funktioner som gör ventilationen till en välkommen och integrerad del av vardagen och husets drift:

FLÄKTSTYRKA Fläkthastigheten kan ställas med denna knapp. Genom att trycka på knappen roterar man igenom de möjliga valen som är: STEG 1, STEG 2, STEG 3, STEG 4, AV. När styrpanelens automatiska läge är aktiverat så arbetar ventilationen enligt det manuella valet under 60 minuter, varpå det sedan återgår till helautomatiskt läge.

FUKTSTYRT LÄGE Med denna knappen aktiveras och deaktiveras det automatiska fuktstyrda läge där ventilationen arbetar med hjälp av klimatsensorn. I automatiskt läge lyser fläktdioderna 1-4 upp med svagt ljus, det aktuella fuktläget lyser med starkare ljus. Som standard så är STEG 1 grundläge och då reagerar systemet på en relativ luftfuktighet på 50% och går på högsta ventilationsläge vid en relativ luftfuktighet på 70%. I detta läget väljer systemet mellan 8 olika flödeshastigheter.

VÄDRINGSLÄGE Läge för intensiv utventilering. När detta aktiveras så lyser dioden intill med fast sken, ventilationen går då upp i högsta hastighet med bibehållna flödesriktningar, det vill säga utan värmeåtervinning för att på snabbaste möjliga vis vädra ut genom korsdrag. Läget avslutat automatiskt efter 30 minuter (fabriksinställning) och systemet återgår till automatiskt läge.

NATTLÄGE Denna knapp aktiverar och deaktiverar ett reducerat ventilationsläge som kan upplevas som positivt under exempelvis nattvila. I fabriksinställningen går ventilationen in i avstängtläge och lysdioderna dimmas ned. Systemet återgår till normal funktion efter 8 timmar (fabriksinställning), lysdioderna lyser då återigen med full styrka.

KALLVENTILATION Kallventilation innebär att när det aktiveras så bibehåller ventilationsfläktarna sin flödesriktning en timme i taget vilket gör att värmeåtervinningen uteblir så att ett svalare inomhusklimat snabbare uppnås. Läget avslutas automatiskt efter 8 timmar eller med samma knapp.

Ytterligare information

Inkommande spänning:

12 V DC

Utgående spänning:

12 V DC

Funktionsspänningsområde:

0-10 V

Driftström:

Max. 5 A

Belastning:

Max. 60 W

Standard väggdosor:

42 mm djup med transformator placerad externt, 90 mm djup med transformator placerad vid styrenhet.

Antal styrda enheter:

5 par LUNOS e2 ELLER 10 st LUNOS ego ELLER 3 st LUNOS RA 15-60

Lanseringsår:

2017

Beställ Nr

40 113