LUNOTherm

LUNOTherm är det en dold väggkanal, ett inbyggnadselement där LUNOS ventilationsenhet sitter. På insidan syns innerkåpan och på utsidan sitter det ett diskret galler i fönstersmygen.

Ytterfasaden lämnas intakt, utan synliga ventilationsgaller eller kåpor. Lösningen är flexibelt ur byggsynpunkt och ljudminimerande, samtidigt som utsidan av byggnaden får det utseende som arkitekten eftersträvat. En positiv bieffekt är att utsidan av fönsterglaset lättare hålls imfritt och isfritt eftersom luften cirkuleras, vilket annars kan vara ett problem med dagens välisolerade fönsterkonstruktioner. Normal användning är tillsammans med LUNOS e² men kan även kombineras med tex Lunos tilluftsventil ALD.  Till montaget behövs även ett 160 mm montagerör.

I samband med BAU 2019 lanserade Lunos en uppdaterad lösning med LUNOTherm-S.

Kategori:
 

Beskrivning

LUNOTherm är det en dold väggkanal, ett inbyggnadselement där LUNOS ventilationsenhet sitter. På insidan syns innerkåpan och på utsidan sitter det ett diskret galler i fönstersmygen.

Ytterfasaden lämnas intakt, utan synliga ventilationsgaller eller kåpor. Lösningen är flexibelt ur byggsynpunkt och ljudminimerande, samtidigt som utsidan av byggnaden får det utseende som arkitekten eftersträvat. En positiv bieffekt är att utsidan av fönsterglaset lättare hålls imfritt och isfritt eftersom luften cirkuleras, vilket annars kan vara ett problem med dagens välisolerade fönsterkonstruktioner.

LUNOtherm är tillverkat som ett komplett inbyggnadselement som monteras och integreras i byggnadens väggisoleringssystem enligt ETICS (Externa Thermal Insulation Composite System).
Ventilationsöppningens galler kommer i yttersmygen av fönstret alternativt ovanför eller under fönstret, enligt önskemål.

Vid konstruktion har hänsyn tagits till att inte försvaga isoleringsvärdet. I huvudsak består ventilationselementet av en luftkanal och lager av isolering. Hela elementet har samma tjocklek som väggisoleringen och beställs därför efter det måttet.

Beroende på brandskyddsegenskaperna så används LUNOS LUNOTherm A till fasader av obrännbart material bestående av mineralplattor. Alternativt används LUNOS LUNOTherm B för fasader med svårantändligt material bestående av cellplast. Oavsett typ så monteras de på samma sätt. Användandet av LUNOtherm medverkar också gynnsamt på ljudtrycksnivån från omgivningen med upp till 2 dB, samt minskad tryckskillnad vid blåsig yttermiljö.

Normal användning är tillsammans med LUNOS e² men kan även kombineras med tex Lunos tilluftsventil ALD.  Till montaget behövs även ett 160 mm montagerör.

I samband med BAU 2019 lanserade Lunos en uppdaterad lösning med LUNOTherm-S.

Ytterligare information

LUNOtherm A Dimensioner:

(B x H x D): 490 x 980 x (valfritt) i mm

LUNOtherm A FS Dimensioner:

(B x H x D): 505 x 980 x (valfritt) i mm

LUNOtherm B Dimensioner:

(B x H x D): 500 x 1000 x (valfritt) i mm

LUNOtherm B FS Dimensioner:

(B x H x D): 515 x 1000 x (valfritt) i mm

Elementtjocklek (D):

Mellan 60– 240 mm

Isoleringsdjup:

Större än 240 mm kan fås på beställning i steg om 20 mm.

Isolerförmåga (λ):

0,03 W/mK

Ventilationsgaller:

Välj mellan Vit aluminium 670 mm x 30 mm RAL 9016. Svart aluminium 670 mm x 30 mm RAL 7016. Båda med insektsnät.

Rördimension:

Montagerör 160 mm, innerdiameter 154 mm, ytterdiameter 160 mm

Typ:

Ingår i 160-serien

Lanseringsår:

2005

Beställ Nr

xx xxx