Simulant från ide till verklighet

“Med facit i hand” är det lätt att säga vad som skulle gjorts annorlunda. Samtidigt att titta bakåt i vårt fall med utvecklingen av Simulanten ger en tillfredsställelse över antalet utmaningar som hanterats.

När vi lanserat Akustik Pucken 2017 började vi fundera vad vi kunde förbättra ytterligare. Det var 2 delar som diskussionen kretsade kring bra ljudreducering och design. Nedbrutet i delar så var följande i våra tankar:

Ljud

  • Absorption
  • Avstånd
  • Inkapsling
  • Vikt
  • Aerodynamik
  • Ökad filteryta

Design

  • Designad :)
  • Miljövänlig
  • Fixering i vägg

Förbättrade flödesegenskaperna genom simulering

För att få till bättre flödesegenskaper/aerodynamik hittade vi, via Linkedin Sven Eriksson på Symetri. Sven organiserade så att vi fick en CFD utifrån Akustik Pucken och hur vi kunde förbättra den (bilderna ovan). CFD-Computational fluid dynamics är en metod för att matematisk analysera strömningsproblem för att på så sätt kunna förbättra produkten. Projektnamnet blev nu Simulant.

Hur testar man hur mycket bättre det blev?

Det vet vi inte men vi gjorde som så att vi fick tillverkat lite olika pluggar i trä baserat på olika “ideer” vi hade. För att sedan få ett skal så använde vi härdplast. Utifrån det gjorde vi “rena” flödesanalyser. Resultaten blev bra och mest av allt lärde vi oss hur vi inte skulle göra.

Flödessimulering

För att komma vidare gjorde vi ett test med papmache. Det var bra att göra en men det blir nog inte fler…….

Vi hade nu kommit så långt att vi visste ungefär hur den skulle se ut invändigt, men utvändigt…

flödesanalys med papmache

Hitta rätt design till Simulant

Det vi visste var att vi behövde hjälp. En god vän hade en god vänt som var designer, så vi kanske kunde få hjälp……. Nja det var inte riktigt hans område men Nopicnic och “Urban Ahlgren var bäst i Sverige utan att vara dyrast”. Vi har inte kunskap i området men med vår erfarenhet finns det inget som säger emot uttalandet. Efter lite resonemang så fick vi följande:

Designförslag från Nopicnic

Som när vi arbetat vidare en stund blev det:

Små saker som vi inte fått rätt själv är proportionerna det gyllensnittet 1,618, att ha basen mot väggen något mindre och ett böjt hölje.

Men konstruktionen då?

Bara för att det går att rita behöver det ju inte gå att bygga men efter att vi tittat på lite alternativ så utkristalliserade sig ett bra alternativ med ett träskal som fixeras mot vägg med hjälp av en plåtkonstruktion. Men sen skall allt funka ihop med. Vi kom under resans gång i kontakt med Göran Paulsson som varit till stor hjälp. Att formpressa och bearbeta trä betyder inte med automatik att resultatet som kommer ut är identiskt med ritningen, det och lite annat har gjort att vi tagit oss genom 13 revideringar…

Vi är glada och Göran är glad!

Produkt-färdig

Smygin Simulant vitoljad björk

Så, då var det bara att köra igång. Eller? Ja när något unikt är utvecklat kan det ju vara bra att skydda det. Så en stund till och så fanns ett mönsterskydd och en patentansökan.

Simulants produktsida

Fortsättning följer