6 saker att undvika när du ska bygga hyresfastighet

Det mesta vi gör i livet går trots allt bra, kanske för att vi försöker planera i förväg och inte gå i fällor. När du skall bygga hyresfastighet, finns det en del saker du bör undvika. Utan att göra listan komplett, kommer här några exempel:

1. Slarva inte med marken

Hoppa inte över markundersökningarna! Det kan handla om fornminnen, förorenad mark från tidigare verksamheter eller ”bara” besvärliga schaktförhållanden. Under alla omständigheter är det bra att upptäcka problemen innan man drar igång byggprojektet, inte mitt i processen – det kan bli mycket kostsamt!

2. Avvik inte från planen för hyresfastigheten

Följ planen, gör saker i rätt ordning och gör alla undersökningar av översikts-/detaljplaner, mark och andra förhållanden som kan påverka bygget. Påbörja inte delar av projektet, innan de moment som ska göras före är klara.

Soptipp 1962, idag en äng men en byggnation skulle kräva åtgärder

3. Börja inte bygga hyresfastighet, utan tillstånd

Påbörja inte olika projektdelar, innan du har alla tillstånd. Tänk på att bygglov kan överklagas av exempelvis grannar. Även om tillståndsprocessen ibland kan dra ut på tiden, kan det vara värt väntan – det kan bli mycket kostsamt med viten och återställning!

4. Bygg inte studentbostäder där det inte finns studenter – bygg rätt sorts hyresfastighet!

Med andra ord, bygg för rätt målgrupp. Gör undersökning av åldersstrukturen och efterfrågan på orten, prata med kommunen om hur behoven av bostäder ser ut. Kanske har kommunen några särskilda visioner för byggandet och kanske kan särskilda bidrag vara kopplade till den som bygger enligt kommunens intentioner. Ett annat alternativ aktuellt från den 1 januari 2020 är investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studeranden.

5. Var realist, inte glad optimist

Gör inte optimistkalkyler rörande ekonomin. Var så noggrann som möjligt och ta gärna in kvalificerad hjälp, både inom varje specialområde och för en sammanställning av kostnaderna.

6. Inflyttningskaos i hyresfastighet

Sätt inte samma inflyttningsdatum och tid för alla lägenhetsinnehavare. Alla kommer samtidigt, alla vill ha sina nycklar samtidigt, alla hittar några småfel som behöver åtgärdas. Sprid ut inflyttningen på ett antal dagar, så hinner du med att ta hand om hyresgästerna!

Detta är bara några exempel på sådant man ska undvika när man bygger en hyresfastighet. Listan kan göras längre, men du kan också läsa vår artikel ”Ska du bygga ett hyreshus? ”, där vi tar ett lite större grepp om ämnet.