8 smarta tips för dig som ska bygga flerfamiljshus

Funderat på att bygga flerfamiljshus? Det finns en hel del att tänka på, när du ska bygga – i alla fall om det ska bli ett smidigt projekt. Utan att göra listan komplett, är här några tänkvärda tips!

1. Kolla kommunens planer för att bygga flerfamiljshus 

Gör en noggrann kontroll av kommunens planer, översiktsplan och detaljplan. Ta reda på vad du får bygga, hur du får bygga och hur mycket du får bygga.

2. Ta reda på allt om marken

Gör en lika noggrann markundersökning av den tilltänkta tomten. Ta reda på om det finns fornlämningar eller andra arkeologiskt intressanta saker. Förvissa dig om att det inte finns ”lämningar” efter miljöfarlig verksamhet på tomten, utsläpp från industri, bensinmack, verkstad eller liknande. Marksanering är kostsamt!

Bygga flerfamiljshus, viktigt att inte glömma saneringsbehov
Gammal bensinmack med saneringsbehov?

3. Få kostnadskontroll på markarbetena

Markundersökningen bör fortsätta i en kostnadsbedömning av schaktarbetena från en markentreprenör. Här gäller det också markkvalitet och kostnader för omhändertagande av schaktmassor.

Bygga flerfamiljsbostad kräver markarbeten

4. Hur ser infrastrukturen ut?

Det är viktigt att det finns el, VA, eventuell fjärrvärme och gator/vägar. Kolla vem som betalar för vad – du eller kommunen. Och finns inte sådana faciliteter framdragna, blir frågan än viktigare.

5. Målgruppen för att bygga flerfamiljshus

Hur ser målgruppen ut, vem ska bo i hyreshuset? Bostadsutformningen blir lite olika om man bygger för studenter, barnfamiljer eller pensionärer. Och hur ser socioekonomin ut på orten – utbildning, inkomstnivåer, åldersfördelning o s v påverkar också hur man utformar och bygger.

6. Få ut så mycket flerfamiljshus som möljigt

Maximera markutnyttjandet, bygg på varje kvadratcentimeter du får. Hur högt du sedan bygger bestäms dels av kommunens detaljplan, dels av att byggkostnaderna ökar med höjden – det finns en skärningspunkt mellan hyresintäkter och byggkostnader.

7. Utnyttja möjligheten till dispens

Kan du söka dispens från detaljplanen för att bygga flerfamiljshus. Några decimeter längre eller bredare, kan vinna mycket praktisk yta. Det kan göra att det blir plats till ett rum eller kanske en hel lägenhet. I BBR regelverket finns det många begränsande parametrar och krav, en dispens kan vara till hjälp.

8. Bygga flerfamiljshus – med rätta tekniken

Välj rätt byggnadsteknik och entreprenad form utifrån förutsättningarna. Vilken är din/företagets roll i projektet? Passar det bäst med platsbyggt, prefabricerade delar eller färdiga moduler?

Vinn volym i lägenheterna men modern ventilationsteknik. Till exempel behöver en decentraliserad ventilationslösning inga utrymmeskrävande trummor eller kanaler och inga stora aggregat utan sitter i ytterväggen. Platsbesparande, energibesparande och smart.

Detta är några tips på sådant att tänka på när man ska bygga flerfamiljshus. Listan kan göras längre, men ett ytterligare råd är att läsa vår artikel ”Ska du bygga ett hyreshus? ”, där vi tar ett lite större grepp om ämnet.