Off-grid principen

Off-grid från historiskt ofrivilligt till en frivillig framtid?

Off-grid är ett populäruttryck för möjligheten att kunna klara sig utan en eller flera av samhällets vanliga infrastruktur system som el, vatten & avlopp och fjärrvärme. Klart vanligast är att Off-grid eller OTG (Off The Grid) likställs med utan anslutning till elnätet.

Begreppen off-gridd och OTG

Många tror att OTG-begreppet blivit populärt främst för dess miljövänliga inriktning. Så är det inte riktigt. I USA lever över 200 000 familjer i frivillig OTG, vissa av dem tillhör subkulturen preppers som förbereder sig för sämre tider.  Världen över finns det 1,7 miljarder människor som lever i ofrivillig OTG varje dag. Gemensamt för dessa frivilliga och ofrivilliga är att de lever sitt liv med så få resurskrävande bekvämligheter som möjligt och klarar sig ändå.

Off-grid med Energy Building
Tankar om off-grid
Off-grid med Energy Building
Energi som massproduceras och masskonsumeras

Motiv för off-grid i hus i fyra kategorier:

1. För att man vill vara helt eller delvis oberoende av el utifrån

Off-grid med Energy Building

I denna kategorin finns de som hyllar oberoende antingen löpande eller när det blir kris.
Här kan man hitta de mest självuppoffrande och extrema lösningarna som oftast resulterar i minimalistisk livsstil; men också de mest originella lösningarna genom billig do-it-yourself.

2. För att man är helt beroende av el och behöver back-up

Off-grid med Energy Building

Hit räknas de som bor på platser där det inte finns något elnät eller ofta drabbas av driftstörningar. Man tvingas att ha en off-gridlösning eftersom man vill ha en ostörd vardag och ökad trygghet. Lösningen kan vara elverk, gasspis, solkraft eller vindkraft tillsammans med batteribank.

3. För den ekonomiska aspekten

Off-grid med Energy Building

När man äger ett hus så finns det få saker som påverkar driftkostnaden så mycket som elförbrukningen. Att kunna ha kontroll på denna själv gör att man också har kontroll över den långsiktiga kostnaden och att man är opåverkad av en ofta fakturerande och skatteutsatt elmarknad. Idag finns det färdiga system att köpa för eloberoende. Detta ställer dock krav i sin tur på att man antingen har en hög kapacitet i det egna systemet, eller att byggnaden med olika medel görs strömsnålt.

4. För den miljövänlige

Off-grid med Energy Building

Här finns de som är övertygade om att det är värt extra insatser för att göra mindre påverkan på miljön. Det är denna grupp som kan lägga sammantaget sett mest pengar på minst nytta. Förutom ett rent samvete har de politisk tyngd och denna grupp leder utvecklingen framåt ur ett samhällsperspektiv. Med tiden har de blivit vanligare, mycket för att miljömedvetenheten blivit vedertagen och för att lösningarna blivit kommersiella och tillgängliga för gemene man.

Svårt att uppnå off-grid?

Det har aldrig varit lättare än idag att skapa en off-grid-lösning för bostäder. Med en utgångspunkt att ha modern komfort. Samtidigt fortfarande utmanande och enklast vid nyproduktion.

Effektivare isolering, tätare dörrar och fönster, gör att det går att räkna med mindre uppvärmnings behov.

Utbudet av energisnåla hushållsapparater utvecklas kontinuerligt. Nu finns ett stort urval av A+++ produkter.

Priset för solceller och utrustningen kring det har utvecklats mycket i positiv riktning både avseende pris och teknik.

Off-grid med Energy Building
Boverket fokuserar på energi

Boverkets regler har energiinriktats och kommer än mer göra så med kommande Nära Noll Energi-regleringen 2021.

Se deras hemsida här >>

Några olika off-grid hus

3 parametrar för att bli Off-grid

  • Lågt värmebehov
  • Låg elförbrukning
  • Elproduktion som täcker behovet året runt

Lågt värmebehov

Vid utveckling och produktion av bostäder så är trenden mot mindre energiförbrukning för uppvärmning tydlig. För ändamålet finns tvingande regelverk i BBRn samt miljöstöd vid nyproduktion.

I Tyskland och Sverige har passivhus tekniken drivit utvecklingen framåt. Passivhus begreppet myntades av Dr Wolfgang Feist som byggde Tysklands första passivhus och grundade Passivhaus institut.

Lågt värmebehov uppnås genom passivhuskonceptets två grundprinciper:

  1. Minimera värmeförluster
  2. Optimera värmevinster

Genom rätt planering, kompakthet, placering och optimering av arbetsrutiner under projektering och utförandet, rätt produkter och materialval samt genomarbetad kvalitetssäkring minimerar man värmeförlusterna.

Passivhusens grundprincip är basen för byggnadsstandarder som nollenergihus eller plusenergihus.

Anpassning av el förbrukning

Ett fullstort hus som tex Villa Skönborg drar med moderna vanliga vitvaror så lite som 3 kWh / dag, och denna energiförbrukning motsvaras lätt av solpaneler en mulen dag även i Sverige.

Utgångspunkten är då naturligtvis att bygga strömsnålt och för att uppnå det används strömsnåla hushållsapparater och belysning. Då ett kanalbaserat FTX-system är en ganska strömkrävande ventilationslösning använder både Hus utan sladd och Villa Skönborg Energy Buildings decentraliserade ventilationslösning. Strömförbrukningen blir generellt 70-80 % lägre än när kanalsystem FTX-system används.

Vid val av elsystem finns olika lösningar. Det normala är att “överproduktionen och bufferten” lagras i 12 v batteripack. Däremot är utbudet av utrustning till köket begränsat varför en konverter används till 230 V i Villa Skönborg. Ett alternativ är att som Hus utan sladd använda likström.

Hus utan sladd decentraliserad ventilation Energy building
Hus Utan Sladd

Anpassning av energi försörjning

Elförsörjning till ett off-grid hus har oftast sin bas via solceller. Ibland kompletterat med vind. Vatten skulle naturligtvis vara ett fantastiskt komplement men är oftast inte tillgängligt. Överskott av solpaneler eller vindkraft lagras normalt som el i ett batteripack och när det är fullt produceras varmvatten, tex är Villa Skönborgs energisystem uppbyggt på det här sättet.

Villa Skönborg med fasad och decentraliserad ventiataion från Energy Building
Villa Skönborg, under byggnation
Villa Skönborg med LUNOS ventilation från Energy Building
Ritningskiss

Som backup används oftast ett elverk och en värmepanna. Ju längre norrut ju svårare blir det med produktionen från solceller under särskilt under december och januari men även anslutande månader. Ett vanlig energikälla på tub för off-grid är gasol. Som historiskt har används till både kyl och spis. I ett modernt system kan det vara energikällan till elverket.

Vi har gjort en publikation om Villa Skönborg – Soltemplet i Västerås där tankarna och tekniken bakom projektet beskrivs mer ingående.

“Grundtanken i bygget är övertygelsen att miljötänk och sund ekonomi arbetar i harmoni tillsammans med synintrycket och upplevelsen. Allt måste vara genomtänkt, vackert och smart, och så underhållsfritt som möjligt”

Jan Hevsund
Off grid byggaren Jan Hevsund
Jan Hevsund

Off grid i framtiden

För några år sedan skulle nog de flesta sagt att det är för dyrt, funkar inte, svårt osv. Svaret är troligen det samma idag med den skillnaden att några visar att det går och funkar utan att bli allt för dyrt. Samtidigt som teknikutvecklingen inom solceller, batterilagring och inte minst energihushållning går väldigt fort…..