Proclima, nyhet på Bau 2019

Proclima, nyhet på Bau 2019

Klimatskal och ventilation hör ihop. Bättre klimatskal dvs tätare hus, ökar kraven på ventilation och nyttan med ventilation med återvinning. Proclima är en av de ledande tillverkarna av täthetsprodukter (membran och tejper) till klimatskalet. Proclimas kompletterande täthetsprodukt AEROSANA VISCONN ett spraybart membran, tycker vi är värt att belysa lite extra utöver de som beskrivit tidigare i “spaning Bau 2019“.

Proclima täthetsprodukter för klimatskal
AEROSANA i Proclimas monter

Användningsområde för AEROSANA VISCONN

AEROSANA VISCONN är ett flexibel ång- och luftspärr som kan appliceras med spruta eller pensel på vägg-, tak- och golvytor, såsom tex murade ytor eller panel. Går även att använda för att täta över fogade ytor kring tex fönster och dörr.

Den sprutade (eller målade) filmen bildar ett sömlöst, elastiskt luftfördröjande och ångfördröjande skyddsskikt när det har torkat.

En lösning att använda vis svår tätade ytor i samband med renovering.

En appliceringsfilm från Proclima

Fördelar med spraybart tätskikt:

  • Tidsbesparande: färdig att använda dispersion
  • Tillförlitlig: Väldigt bra fästegenskaper på förekommande byggnadsmaterial
  • Beständig: Elastisk och hållbar när den torkat
  • Förbättrar ytor: Gör en tätningsyta på olika material
  • Fixerbar yta: Färg och tejp fäster
  • Flexibel användning: inomhus och skyddad utomhusytor

Varför behövs täthetsprodukter?

En del Isoleringssystem bygger på en principen med öppen struktur, där luft ingår i isoleringsmaterialet (cellulosaisolering, glasull, mineralull och andra material). Om isoleringen ska ha en isolerande effekt måste dessa luftfickor skyddas mot luftrörelser. Av den anledningen måste isoleringsmaterialet skyddas från båda sidor, dvs. lufttätt (klimatskalet) på insidan och vindtätt på utsidan.

Beskrivning av en vägg med lufttätt lager på insida (klimatskal) och vindtätt på utsidan. Med Proclima produkter

Vindskydd

Den isolerande förmågan försämras, när isolermaterial i väggar utsätts för blåst. Ett vindskydd på väggens utsida hindrar att blåst och fukt tränger in i materialet. Vindskyddet måste samtidigt vara diffusionsöppet, det vill säga att fukt inifrån väggen ventileras ut.

Luft- och ångspärr, det lufttäta lagret

Ångspärren har till uppgift att hindra fukt i form av vattenånga från byggnadens insida att tränga ut i konstruktionen och där orsaka problem med fukt och mögel.

En ångspärr i form av en ångtät folie ska därför placeras på insidan av väggar och under golv och tak. Ångspärren har stor betydelse för byggnadens fuktskydd.

Det är viktigt att ångspärren monteras rätt så att skarvar och genomföringar blir täta.

Proclima tillbehören

Proclima har ett brett sortiment och en väldig styrka i tillbehören till folie/pappen. Den svagaste länken är skarven eller eller en genomföring. Har har Proclima ett brett sortiment av produkter.

Täthet och ventilation

För att minska energiåtgången för uppvärmning är tätheten av huset en viktig parameter tillsammans med köldbryggor, isolering, fönster och dörrar. Med en förbättrad täthet ökar ventilationens betydelse och anledningarna att välja en lösning med värmeåtervinning tex Energy Builinds decentraliserade ventilationslösning.