Styrkabel 12 V DC

Styrkabel 12 V

Energy Building har tagit fram en styrkabel för att förenkla och säkerställa inkoppling av vår decentraliserad ventilations lösning.

Färgerna överenstämmer med  monteringsmanualer och ventilationsenheter dvs det är samma färger som indikeras på styrningarna Smart Comfort och Universalstyrning som det är på fläktenheterna , RA 15-60 och EGO.

Styrkabel 12 V 

Tjocklek: 3×0,75 kvadratmm

Utseende: Mantel i vit pvc

Trådfärger: röd-blå-lila

Format: Rullar om 100 meter

 

Beskrivning

Styrkabel 12 V

Energy Building har tagit fram en styrkabel för att förenkla och säkerställa inkoppling av vår decentraliserad ventilations lösning.

Färgerna överenstämmer med  monteringsmanualer och ventilationsenheter dvs det är samma färger som indikeras på styrningarna Smart Comfort och Universalstyrning som det är på fläktenheterna , RA 15-60 och EGO.

Styrkabel 12 V 

Tjocklek: 3×0,75 kvadratmm

Utseende: Mantel i vit pvc

Trådfärger: röd-blå-lila

Format: Rullar om 100 meter