LUNOS EGO

LUNOS EGO - Energy Building

LUNOS EGO – “MÅNGKONSTNÄREN”

LUNOS Ego är en hybridenhet som har förmåga till värme- återvinnande ventilation såväl som frånluftsventilation, och som väljer mellan dessa två funktioner med hjälp av en fukt-sensor i styrenheten.
Normalt arbetar LUNOS EGO med värmeåtervinning på upp till 87%. Monterat i en fläktenhet sitter två mindre fläktar tillsammans med den keramiska värmeväxlaren. Denna termiska minnessten ser till att återvinna värmen ur frånluften, när fläktarna samtidigt byter flödesriktning med varandra värms den inkommande luften upp av värmeväxlaren vilket ger en balanserad ventilation.
När luftfuktigheten i rummet överstiger ett förvalt värde, så upphör fläktarnas push/pull-arbete, och båda övergår istället till ren frånluft utan värmeåtervinning. När luftfuktigheten sjunkit, går LUNOS Ego automatiskt över till värme-återvinnande ventilation igen.

Teknisk data

Verkningsgrad:81,4 %
Frånluftsflöde (m³/h):max 45 m³/h
Tilluftsflöde (m³/h):5-20 m³/h
Energiförbrukning:1-4,9 W
Specifik energiförbrukning:0,2 W/m³/h
Spänning:12 V DC
Längd:300 mm
Väggtjocklek: Min 300 mm
Fuktåtervinning:Cirka 20-30%
Ljudtrycksnivå (lab.värde):16,8-38,8 dB
Ljudtrycksskillnad:43 db
Ljudnivå vid 70 % av fläktens maximala effekt:47 db
Artikelnummer:40112

Ventilation med Lunos EGO 

Lunos EGO är inte en ventilationslösning för en hel bostad utan en komponent i en helhet. Normalt används EGO till tex badrum, tvättstuga, toalett och ibland kök. En decentraliserad ventilationslösning med Lunos e²  kompletteras med frånluft eller en ego i våtutrymme. Vid undermålig ventilation, renovering, ombyggnad eller tillbygge är EGO ofta ett bra alternativ att kombinera med befintligt ventilation.

I bilden ovan är EGO:n en del av en decentraliserad lösning. Används den som en egen enhet tex i badrum, med självdrag i övriga bostaden används normalt en dosmonterad transformator, uppbyggt enligt nedan.

EGO kopplingschema med Smart Comfort, transformator samt kabel

Installation i vägg

Montering av montagerör och montagepallta för EGO

Ytterkåpa

Vitt eller antracit svart är vanligast. Vid nyproduktion målas ibland kåporna med samma färg som huset.

Transformator

Drivs med 12 v. Finns i olika storlekar 18-96 W, infällt eller på DIN-skena.

Styrning

Styrningen styr flödesriktning och volym. Vanligast är att använda en Smart Comfort som Olika typer där den på bilden Smart Comfort är den vanligaste

Kabel

  • 12 v 0,75 mm²,
  • Strömkabel mellan transformator och styrning
  • 2 st styrkabel mellan styrning och fläkt