Radonbidraget återinförs!

 

Radonbidrag för radonsanering återinförs från och med den 1 juli i år. Bakgrunden är EU:s nya strålskyddsdirektiv som ställer skärpta krav på medlemsländernas åtgärder mot radon gällande arbetsplatser och bostäder.

 

Radonbidrag för småhusägare

När radonbidraget togs bort 2014 sjönk antalet radonsaneringar bland privata villor betydligt. Bedömare i branschen tror att man kan vänta sig en motsvarande ökning när bidraget nu blir tillgängligt igen.

Radonbidraget är aktuellt för de som både äger och bor i det småhus som är aktuellt för radonsaneringsåtgärder. Halten av becquerel ska överstiga 200 enheter i inomhusluften, och vara en konstant olägenhet. Bidraget kommer täcka 50 procent av en skälig kostnad – som mest utbetalas 25 000 kr.

Skärpta krav gett önskat resultat

Företag i radonsaneringsbranschen har redan märkt av en markant ökning av uppdrag under 2017, och då är det framför allt fastighetsbolag som är uppdragsgivare.

Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har en skyldighet att kontrollera förekomsten av radon, enligt 9 kap. 9§ Miljöbalken. Är nivåerna över 200 Bq/kubikmeter ska det åtgärdas. Kontroll, mätningar och åtgärder ska bekostas av fastighetsägaren respektive bostadsrättföreningen.

Kommunen har ett tillsynsansvar och kan kräva att både kontroll och åtgärder sker och kan även utfärda böter mot fastighetsägare som underlåter att utföra detta. Denna tvingande utveckling har nu fått många fastighetsägare att inleda radonåtgärder.

Radonmätning och bidrag

Radonmätning ska ske under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april och vara minst två och helst tre månader lång. Gäller det ett nybyggt hus måste man vänta två år från inflyttningen för att få söka.

Radonbidraget söks hos Länsstyrelsen i det län där huset finns, man får dock inte betalt för åtgärder som inleds innan ansökan sker.

Allt som allt verkar det som radonsaneringsföretagen går en strålande framtid till mötes!

Mer information hittar man på http://www.boverket.se/sv/