Ny säsong för radonmätning

Radonmätning görs normalt under perioden 1 oktober – 30 april. Har det inte utförts någon mätning eller om den är gammal och förändringar, som kan påverka radonhalten, har gjorts i bostaden eller på arbetsplatsen, är det lämpligt att göra en ny.

Varför göra en radonmätning?

Vid nyproduktion är gränsvärdet för radon  200 Bq/m³. Är värdet högre, måste man vidta åtgärder. För äldre flerbostadshus och privatbostäder finns en referensnivå på 200 Bq/m³. Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån och även i detta fall bör åtgärder vidtas. Som ägare till en privatbostad har man nu en möjlighet att söka radonbidrag, där ett första steg är en radonmätning.

Radon gränsvärde som mäts vid radonmätning
Radon gränsvärde

När mäta?

Mätning av radonhalt ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. Det har visat sig att oktober-november samt mars-april är de månader som ligger närmast årsgenomsnittet. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning “Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning” följas. Årsmedelvärdet ska anses vara lika med bostadens medelvärde för mätperioden, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

Radonmätning:

  • under minst två månader, gärna längre
  • under eldningssäsong (normalt 1 oktober – 30 april)
  • i minst två av bostadens rum, som används varje dag, dock inte i badrum
  • minst två detektorer, d v s två stycken i en enrumslägenhet
  • på varje våningsplan som används som bostadsutrymme
  • med instrument som kalibrerats på ett för mätmetoden vedertaget sätt
  • bostaden behöver vara uppvärmd

Årsmedelvärdet och de uppgifter som enligt ovan ligger till grund för bestämmandet av årsmedelvärdet ska redovisas i en mätrapport. Mätrapporten ska även innehålla uppgifter om mätmetod och mätinstrument.

Söka radonbidrag

För att söka radonbidrag får inte radonmätningen vara utförd tidigare än fem år före det att ansökan kommer in till länsstyrelsen. Radonhalten i huset behöver också vara över 200 Bq/m³. Utöver mätrapport behövs en handling som beskriver var radonet kommer ifrån samt de planerade åtgärderna. Dokumentationen ska göras av en person med dokumenterad kompetens av radonsanering.

Gör en radonmätning!

Kanske är det inte någon av grannfastigheterna som har radon i huset. Eller är radon ett lite okänt fenomen och det är enklare att blunda för riskerna… Men, det blir inte bättre av att man blundar! Som ägare till flerbostadshus kommer frågan förr eller senare att aktualiseras och som ägare till en privatbostad finns möjlighet att få hjälp med radonsaneringen via radonbidraget.