Förbättra ventilationen – Lars-Göran fixade den i radhuset!

Förbättra ventilationen – Lars-Göran fixade den i radhuset!

Lars-Göran Ehn förbättrade ventilationen i sitt hus
Lars-Göran

I samband med renoveringen av huset i Mälarhöjden insåg Lars-Göran att ventilationen behövde förbättras. Radhuset från 1968 hade självdragsventilation, en ventilationslösning som inte skulle fungera med de förändringar som planerades. Istället tittade han på olika typer av mekanisk ventilation.

Radhuset

När bostadsområdet byggdes användes Siporex lättbetongblock (300 mm i vägg). Siporex är – precis som blåbetong – en gasbetong, men vit till färgen och utan alunskiffer. Därmed avsöndras normalt ingen radon från byggnadsmaterialet. En radonmätning var gjord tidigare i huset, utan att förhöjda radonvärden kunde konstateras.

Radhuset har tre plan:

  • Entréplan – garage, förråd, badrum/tvättstuga och hall
  • Mellanplan – öppen planlösning med vardagsrum och kök i ett, samt ett litet kontor
  • Övre plan – tre sovrum och ett badrum

Renovering av huset i Mälarhöjden

I olika steg har samtliga rum fräschats upp och planlösningen har öppnats upp så att vardagsrum och kök nu är ett rum. Badrummen har renoverats, med nya tätskikt och ny utrustning.

Utvändigt är taket bytt till bandtäckt plåttak. Flertalet fönster är idag 3-glas isolerglas istället för de tidigare 2+1.

Tätare hus kräver en förbättrad ventilation

När man gör förbättrar/renoverar ett radhus som byggdes för mer än 50 år sedan förändrar man ofta också hur bostaden fungerar klimatmässigt. Nya tekniker, material och filosofier/trender gör att man skapar ett annat hus, till exempel är energibesparing mycket viktigare nu än 1968. Då stod Sverige inför uppstarten av kärnkraften och det var ännu några år kvar till oljekrisen. Vid renovering används idag tätare dörrar och fönster med bättre isolerförmåga. Väggar, vindar och grunder tilläggsisoleras och för att undvika drag förbättrar man klimatskalet. På så sätt skapas ett mycket tätare hus med mindre energiförluster. 

Ett problem som – i olika omfattning – uppstår med dessa förbättringar, är att förutsättningarna för självdragsventilationen förändras. Det naturliga flödet av luft finns inte längre där.

Förbättra ventilationen

Under renoveringsprocessen tittade Lars-Göran på lite olika ventilationsalternativ. Att få självdrag att fungera i framtiden var inte riktigt realistiskt. Ett alternativ var ett FTX-system , men att bygga in kanalerna i huset kändes som ett väldigt stort projekt i förhållande till vinsten. Istället föll valet på en decentraliserad ventilationslösning.

Badrummen fick frånluftsfläktar som ventilerar med ett konstant grundflöde och som ökar luftflödet vid behov (fukt eller närvaro). I övriga huset projekterades för tre par värmeåtervinnande fläktenheter. Vid renoveringen sattes montagerör genom ytterväggarna för två av fläktparen, ett fläktpar fick anstå tills vidare. Fläktar monterades och 12 volts styrkabel drogs fram till samtliga fläktenheter (allrum på entréplan, kontor på mellanplan (bilden: svart kåpa på väggen) samt i två sovrum på övre plan). De på övre plan är lite speciella, då de sitter under fönstret på insidan och går genom plåttaket på utsidan.

Rekommendationen är normalt att placera fläktenheterna i linje med fönstrens ovankant, för optimalt luftflöde, men i det här fallet var det inte möjligt.

Förbättra ventilationen med fläktenheter genom taket

Upplevelsen av att förbättra ventilationen

Badrumsfläktarna togs i drift direkt, men av olika skäl dröjde det ett bra tag innan de värmeåtervinnande fläktarna kopplades in – under en period väldigt ”exklusiva” tilluftsventiler till en frånluftslösning!

Efter en tid startades de fyra fläktarna och det blev direkt en aktiv ventilation i större delen av huset. En oplanerad, men positiv, bieffekt var att när luftcirkulation ökade så förflyttades värmen från luft/luft-värmepumpen och vedkaminen runt i bostaden på ett mycket effektivare sätt.

Smygin Akustik Puck installerad för att förbättra ventilationen
Smygin Akustik Puck

När vi väl startade de fyra fläktarna som hittills inte varit i drift, märktes det omgående att luften blev bättre i hela huset. Men, jag arbetar med ljud och akustik och är lite känslig för främmande ljud. Och ljudet från fläktarna var lite mer än jag tänkt mig…
Efter förnyad kontakt med Energy Building , flera år efter vi köpt fläktarna, visade det sig att vi kunde komplettera med Smygin Akustik Puck. Vi gjorde så och fick en positiv totalupplevelse med bra luft, värmeåtervinning, kostnadseffektiv renovering, låg driftskostnad, billig installation och tyst drift. Eller, enkelt uttryckt, ETT BRA SÄTT ATT FÖRBÄTTRA VENTILATIONEN!

Lars- Göran