Förbättra ventilationen – Lars-Göran fixa den i radhuset!

Förbättra ventilationen – Lars-Göran fixa den i radhuset!

Lars-Göran Ehn förbättrade ventilationen i sitt hus
Lars-Göran

I samband med renoveringen av huset i Mälarhöjden insåg Lars-Göran ett behov av att förbättra ventilationen. Radhuset som byggdes 1968 hade självdragsventilation, en ventilationslösning som inte skulle fungera med de förändringar som planerades. Istället tittade han på olika typer av ventilation.

Radhuset

När området byggdes användes Siporex lättbetongblock (300 mm vägg). Siporex är precis som blåbetong gasbetong men vita till färgen och utan alunskiffer, och därmed normalt ingen radon från byggnadsmaterial. En radonmätning är i det här fallet gjord utan att det fanns förhöjda radonvärden.

Radhuset har 3 plan:

  • Entreplan med garage, förråd, badrum/tvättstuga och hall
  • Mellanplan med en öppen planlösning med vardagsrum och kök i ett, samt ett litet kontor
  • Övre plan med 3 st sovrum och ett badrum

Renovering av huset i Mälarhöjden

I olika steg har samtliga rum fräschats upp och i samband med detta har planlösningen öppnats upp så att vardagsrum och kök nu är ett rum. Badrum har renoverats med nya tätskikt och ny utrustning.

Utvändigt är taket bytt till bandtäckt plåttak. Flertalet fönster är idag 3-glas isolerglas istället för de tidigare 2+1.

Tätare hus kräver en förbättrad ventilation

När man gör förbättringar/renovering på ett radhus som byggdes för mer än 50 år sedan förändrar man hur bostaden fungerar. Nya tekniker, material och filosofier/trender gör att man skapar ett annat hus och till exempel är energibesparing mycket viktigare nu än 1968. Då stod Sverige inför uppstarten av kärnkraften och det var några år till oljekrisen. Vid renovering används idag tätare dörrar och fönster med bättre isolerande förmåga. Väggar, vindar och grunder tilläggsisoleras och för att undvika drag förbättrar man klimatskalet. På så sätt skapas ett mycket tätare hus med mindre energiförluster.

Problemet som uppkommer i olika omfattning är att förutsättningarna för självdragsventilationen förändrats. Det naturliga flödet av luft finns inte där längre.

Förbättra ventilationen

Under renoverings processen tittade Lars-Göran på lite olika alternativ. Att få självdrag att fungera i framtiden var inte riktigt realistiskt. Ett alternativ var ett FTX-system men att bygga in kanalerna i huset kändes som ett väldigt stort projekt i förhållande till vinsten. Istället föll valet på en decentral ventilationslösning.

Badrummen fick frånluftsfläktar som ventilerar med grundflöde och som ökar vid behov (fukt eller närvaro). I övriga huset projekterades för 3 par värmeåtervinnande fläktenheter. Vid renovering drogs 12 volts styrkabel till samtliga med fläktenheter och 4 st montagerör och fläktar monterades, allrum på entreplan, kontor på mellan plan (svart kåpa på väggen) samt 2 st i 2 sovrum på övreplan. De på övre plan är lite intressanta då de sitter under fönstret på insidan och går genom plåttaket på utsida.

Rekommendationen är normalt att placera fläktenheterna i linje med överkant av fönster men i det här fallet var det inte möjligt.

Förbättra ventilationen med fläktenheter genom taket

Upplevelsen av att förbättra ventilationen

Till att börja med installerades badrumsfläktar och de 4 värmeåtervinnade fläktarna utan att de sist nämnda togs i drift. Det var väldigt “exklusiva” tilluftsventiler till en frånluftslösning.

Efter en tid startades de 4 fläktarna och det blev det en aktiv ventilation i större delen av huset. En positiv bieffekt som inte var planerad är att när luft cirkulation öka så förflyttas värmen från luft/luft-värmepumpen och vedkaminen runt i bostaden.

Smygin Akustik Puck installerad för att förbättra ventilationen
Smygin Akustik Puck

När vi startade de 4 fläktarna som inte varit i drift märktes det att luften blev bättre i hela huset. Samtidigt arbetar jag med ljud och akustik och är lite känslig för främmande ljud…. Ljudet från fläktarna var lite mer än jag tänkt mig, efter förnyad kontakt med Energy Building många år efter vi köpt fläktarna visade sig att vi kunde komplettera med Smygin akustikpuck. Vi gjorde så och fick till en positiv totalupplevelse med bra luft, värmeåtervining, kostnadseffektiv renovering, låg drifskostnad, billig installation-enkelt uttryckt – ETT BRA SÄTT ATT FÖRBÄTTRA VENTILATIONEN

Lars- Göran