Keramisk värmeväxlare – sten som värmer

Hjärtat i vår ventilation – Keramisk värmeväxlare

Vi får ofta frågan hur vår bostadsventilation kan återvinna värme. Det görs genom en värmeväxlare av en speciell keramisk sten. I denna artikel tittar vi titta närmare på just den keramiska värmeväxlaren, vad den är och vilken kapacitet den har.

Decentraliserad ventilation är väldigt okomplicerat. Inte bara i sin sammansättning, utan även att förstå, dimensionera och installera. Så här fungerar det:

 1. Den decentraliserade ventilationen vi arbetar med är i princip hål genom ytterväggen på 160 mm i diameter.
  Detta är luftvägarna.
 2. I hålen sätts monteringsrör i samma längd som väggen är tjock, rören fixeras och det tätas runt om.
 3. I varje rör förs det sedan in en elektriska fläkt som drivs med 12 volt och har förmåga att kunna ventilera in och ut.
  Detta styr luftflödet.
 4. På yttersidan av varje fläkt sitter det, enkelt uttryckt, en stenbit. Det är keramiska värmeväxlare.
  Dessa behåller värmen inomhus. 
 5. Tillsammans med ytter- och innerdetaljer, samt transformator och styrpanel får bostaden på ett smidigt sätt ett eget decentraliserat ventilationssystem.
iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Olika användningsområde för keramiska värmeväxlare

Det finns idag många användningsområden för keramisk sten med bikakestruktur (Ceramic honeycombs), och de görs i olika storlekar och former.

De används som värmeväxlare i olika typer av evakueringssystem för gaser och luftreningssystem men även som delar i ventilationssystem för både privata såväl som offentliga byggnader.

Detta kräver högkvalitativt grundmaterial som processas via olika sätt för att göra värmeväxlarna resistenta till kemisk, termisk och mekanisk påverkan. Värmeväxlarens ytskikt och speciella utformning möjliggör en materiell värmeåtervinningsförmåga i keramiken på upp till 95% med låga tryckförluster.

Inventers motsvarighet till Acuvent
Keramiken i iv Smart +

Keramiska värmeväxlare är beständiga

Materialet i sig klarar temperaturer på över 1500 grader, vilket gör att de även kan användas som värmebevarande och värmetåliga komponenter i tung industri som behöver ventilera ut från olika typer av masugnar och värmebehandlingsrum, men som även kan utgöra inre delar av ugnarna. Stenen kan snabbt absorbera och kapsla värme som sedan kan släppas ut och nyttjas på ett kontrollerat vis i dessa industrianläggningar.

Materialet är även användbart som katalysatorstommar som då får ett toppskikt av material som åstadkommer en aktiv katalytisk process. De sistnämnda används i olika system för utsläppsbehandling i större och tyngre maskiner, så som anläggnings och markbehandlingsmaskiner, jordbruksutrustning, skeppsindustrin och i lokomotiv.

Just värmelagringskapaciteten används för att återvinna och återanvända värme, eftersom materialet är lika bra på att absorbera värme som den är på att avge den och har alltså en god termisk ledningsförmåga.
Eftersom det i praktiken är porslinskaraktär så kan det behandlas till att vara extremt slitstarkt och temperaturtåligt och drabbas inte av korrosion eller beläggningar samt är mycket åldersbeständigt i både form och funktion.

Keramiska värmeväxlare svåra att producera

Produktionen är dock inte helt enkel, den kräver både höga temperaturer, exakta formar och högt tryck. Detta gör att kvalitetskontrollen är rigorös.

Globalt sett är användningen inom RTO (regenerative thermal oxidation) det främsta bruksområdet. Det är en teknik som främst använd för rening av utsläppsgaser som innehåller olika partiklar i avfallsförbränningsanläggningar.

Keramiska värmeväxlaren

LUNOS och Energy Building decentraliserad ventilation

Peter Moser en östtysk företagare hade på 1990-talet problem att ventilera sin fabrikslokal och samtidigt behålla värmen. När han funderade på problemet kom lösningen att använda en keramisk växlare men luftlöde som växlar riktningen. Som uppfinnare av en ny teknik startade han inVENTer Gmbh 1999.

Idag är inVENTer en av de ledande tillverkarna av decentraliserad ventialtion och Energy Building

Grund principen med push and pull
Grundprincipen med keramiska värmeväxlare i ett decentralt system

Eftersom inVENTer är en global och ledande aktör inom decentraliserad ventilation har detta medfört att det finns rikligt med både dokumentation och erfarenheter av just denna keramiska värmeväxlare och hur den presterar i olika klimatzoner runt om i världen. 

Besöker man en tysk byggmässa som tex Bau 2019 så ser man ett flertal varianter av liknande produkter och det är numera en etablerad ventilationsform på kontinenten. Detta beror på att materialet i sig är extraordinärt bra lämpat för just värmeväxling av luftström. Detta har gjort att den slagit ut tidigare varianter av värmeväxlare i kompaktventilation som var gjorda av exempelvis papper eller metall. En bra värmeväxlare helt enkelt som inte åldras, kräver inget underhåll och som saknar rörliga delar.

Vad inVENTer däremot är nästan ensam om är hybridventilation iV Twin+, som också har en keramisk värmeväxlare men som även kan arbeta som en ren frånluftsfläkt. Detta har gjort att man numera i en enda enhet får en värmeåtervinnande badrumsfläkt. Den är unik på marknaden och ett värdefullt tillskott i ett decentraliserade ventilationssystemet.

iV Twin +

Trenden för decentraliserad ventilation genom kompaktenheter pekar starkt uppåt och allt fler upptäcker fördelarna med denna smidiga ventilationsteknik även i Sverige.

Keramiska värmeväxlares återvinningsgrad

Värmeåtervinning med keramiska växlare från inVENTer
Test med iV Smart+

Som tidigare nämnt har det keramiska materialet en enormt bra värmeväxlingsförmåga på upptill 95%. Utmaningen för alla producenter är att få till en jämn hög värmeåtervinning genom att få luftströmmarna rätt.

För inVENTer är värmeåtervinningen 87% och 94% enligt EN-13141-8 för de 2 produkterna vi lanserat med XENION tekniken.

Utöver detta är de decentraliserade ventilationsenheterna extremt strömsnåla. Detta resulterar i att man får en ventilation som byter ut luften genom energisparande korta väggkanaler och samtidigt behåller så mycket av värmen som möjligt inomhus.

Keramiska värmeväxlare är köldtåliga

Eftersom fläktflödena är styrbara, kan man också välja att åsidosätta den värmeåtervinnande funktionen, och på så vis få in luft som håller utetemperatur när det blir för varmt inne.

Men vad händer då när det är riktigt kallt? Till skillnad från andra ventilationssystem så producerar vår ventilation ingen tillskottsvärme när det blir kallt, utan detta överlåts till bostadens separata värmesystem som gör detta effektivast.

Det är inte ovanligt att andra ventilationssystem har frostkyddsläge förändrar ventilationen när det blir kallt utomhus. Vissa system använder förvärmare som kan värma upp luften nog för att undvika kalldrag och uppkomst av kanalkondens. Lär mer om detta under ventilation med värmeåtervinning.

Keramisk värmeväxlare i kallt klimat

Vid normala driftsbetingelser så är erfarenheterna att låga temperaturer inte är något problem i sig. Vid normal inomhustemperatur med en relativt hög luftfuktighet och samtidigt en utomhustemperatur på -35 grader Celsius så fortsätter ventilationen och den keramiska värmeväxlaren att göra sitt jobb.

Energy Building har kunder upp till finska gränsen med problemfri ventilation oavsett väderlek! Läs tex om vår leverans till Kukkola forsen

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!